Podatki raziskave ob tem še kažejo, da vsak peti izmed zaposlenih beguncev tudi plačuje prispevke za osnovno socialno varstvo, kar nakazuje da ne opravljajo le »majhnih« del. Vodja raziskave Herbert Brücker je za javnost dejal, da če se bo obstoječi trend nadaljeval, bo polovica vseh prispelih migrantov zaposlitev dobilo v naslednjih petih letih. Brücker ocenjuje, da bo do konca tekočega leta vsak mesec zaposlitev dobilo med 8.500 in 10.000 beguncev.

Več kot milijon prosilcev za azil je v Nemčijo prišlo med letoma 2015 in 2016. Število prihodov je drastično upadlo, ko je Evropska Unija podpisala dogovor s Turčijo in ji finančno pomaga pri nadzoru meje in skrbi za begunce. Opazne so razlike pri pridobivanju zaposlitve med državljani posameznih držav. Najhitreje se na trg vključijo pakistanski migranti, sledijo jim Nigerijci in Iranci. Več težav pri iskanju zaposlitve pa imajo migranti iz Sirije.