Prizidek h garažni hiši Kozolec je občina sprva nameravala graditi v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Zil inženiring. Partnerstvo je bilo dogovorjeno tako, da bi občina v projekt vložila zemljišča na Bavarskem dvoru in 100.000 evrov, Zil pa bi financiral gradnjo. Po zaključku gradnje bi si partnerja razdelila parkirne prostore. Toda Zil je med gradnjo zašel v finančne težave in ni bil sposoben plačevati gradbenih delavcev. Občina je izgubila potrpljenje in leta 2015 prekinila pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z Zilom, projekt pa je končala sama.

Nekdanja partnerja – občina in Zil – medsebojna razmerja zdaj urejata z arbitražo. Po podatkih občinske službe za razvojne projekte in investicije arbitraža še ni zaključena. Posledično pa niso še znani podatki o tem, koliko je gradnja prizidka k parkirni hiši Kozolec II stala občino. Zaradi prekinitve pogodbe z Zilom in posledično iskanja novega izvajalca gradnje so občini namreč nastali stroški, ki jih ni načrtovala. vbr