Upravno sodišče je v začetku letošnjega leta pritrdilo družbi Interseroh in odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati s toliko odpadne embalaže, kot so na trg dali embalaže njihovi zavezanci, torej podjetja, ki dajo na trg na leto več kot 15 ton odpadne embalaže.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so članice sekcije za odpadno embalažo GIZ - skupne sheme pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), so zaradi omenjene sodbe zahtevale sestanek na ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo po navedbah omenjenih družb ni podalo konkretnih rešitev nastale problematike, zato so te na svoji seji sprejele sklep, da bodo upoštevale sodbo upravnega sodišča in delovale v skladu z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji.

Tako bodo začele prevzemati toliko odpadne embalaže, kot dajo na trg embalaže njihovi zavezanci. "«o lahko pomeni, da bo odpadna embalaža začela ostajati pri izvajalcih javnih služb, posledice nedelovanja sistema v panogi ter večletnega neukrepanja ministrstva za okolje in prostor pa bodo najbolj občutila komunalna podjetja, pri katerih se bo odpadna embalaža kopičila. Po grobih ocenah gre za približno 40.000 ton odpadne embalaže,« so v sekciji za odpadno embalažo GIZ zapisali v današnjem sporočilu za javnost.