Nadzorni svet Luke Koper je na današnji seji soglašal s strategijo zaposlovanja delavcev, ki so doslej v družbi desetletja delali prek dvaintridesetih izvajalcev pristaniških storitev. Po tako imenovanem tristebrnem modelu bodo 300 delavcev zaposlili neposredno v Luki Koper, 300 prek agencij za posredovanje delavcev in 500 prek zunanjih izvajalcev, je povedal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel. Agencije in zunanje pogodbene izvajalce bodo izbrali na javnem razpisu.

Sporne zaposlitve prek zunanjega izvajalca

Kot agencije za posredovanje delavcev so se medtem že registrirale nekatere družbe izvajalcev pristaniških storitev, najbolj zloglasna je T- Momo, pri kateri je v letih 2014 in 2015 finančna uprava ugotovila neplačane obveznosti od davščin, delovna inšpekcija pa v preteklosti tudi izkoriščanje delavcev. Toda podjetje T-Momo očitno namerava sodelovati z Luko Koper tudi po spremembi poslovnega sistema, saj mu je ministrstvo dovoljenje izdalo kljub ugotovitvam finančne uprave in delovne inšpekcije.

A še bolj kot te sindikalisti kot sporne opredeljujejo predvsem zaposlitve prek zunanjega izvajalca. Luka Koper naj bi oddala enega od terminalov (šlo naj bi za avtomobilskega) zunanjemu izvajalcu, ta pa naj bi zaposlil delavce. Zunanji izvajalec bi medtem delal izključno za Luko Koper in po njenem naročilu. Ob tem naj spomnimo, da je nadzorni svet prejšnjo upravo Luke Koper pod vodstvom Dragomirja Matića razrešil, ker je dopuščala model izvajalcev pristaniških storitev, Luka Koper je tako prek nepooblaščenih družb najemala delavce za vsakodnevno delo v pristanišču. Sindikalisti so zato zgroženi nad rešitvijo, s katero bi uprava po dvajsetih letih težavo rešila.

»Gre za preobrnjeno srajco modela izvajalcev pristaniških storitev, govorim predvsem o tretjem stebru modela, torej delavcih, ki naj bi jih zaposlil zunanji izvajalec,« je dejal Peter Majcen, predsednik sindikata KS 90. Prepričan je, da je model nelegitimen, ter napoveduje, da bodo sindikati uporabili vsa pravna sredstva za preveritev, ali je morda tudi nelegalen. Nadzorni svet Luke Koper je sicer v minulih mesecih model že dal preveriti nekaterim zunanjim pravnikom. Zadel je prepričan, da je model »ekonomsko vzdržen in v skladu z zakonodajo«.

Nekatere aktivnosti iz akcijskega načrta se že izvajajo, zdaj pa bodo pospešeno stekle, celoten načrt bodo udejanjili predvidoma do konca septembra oziroma do konca leta. Stroški dela bodo zrasli na okoli devet milijonov evrov na leto.