Občine Šempeter - Vrtojba, Nova Gorica in sosednja Gorica so, povezane v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Nova Gorica - Gorica, na evropskem razpisu pridobile pet milijonov evrov za vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev. Na območju, kjer živi okoli 77.000 ljudi in kjer delujeta dve splošni bolnišnici, je bilo že zdaj mogoče poseči po čezmejnem zdravljenju. Z izjemo nekaj porodov italijanskih nosečnic v šempetrski bolnišnici in peščice nujnih hospitalizacij italijanskih državljanov v idrijski psihiatrični bolnišnici je praksa pokazala, da tako Italijani kot Slovenci ne prehajajo meje, ko iščejo zdravniško pomoč. Ena pomembnejših ovir je jezik, druga birokratski postopki, tretja pa tudi dostopnost zdravstvenih storitev doma.

V mrežo sta se poleg italijanskega zdravstvenega podjetja, ki združuje več bolnišnic, in šempetrske bolnišnice povezala še novogoriški zdravstveni dom in Psihiatrična bolnišnica Idrija. Ta je ta teden na študijskem obisku gostila predstavnike sodelujočih partnerjev. Slednji skupne točke iščejo na področju skrbi za nosečnice, zgodnjega odkrivanja avtizma, pri združevanju socialnih in zdravstvenih storitev, predvsem pa na področju duševnega zdravja.

Več kot le izmenjava dobrih praks

Direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija Bogdan Tušar pojasnjuje, da gre vsaj v primeru duševnega zdravja več kot le za izmenjavo dobrih praks. »Gre za povezovanje dveh na prvi pogled nezdružljivih sistemov psihiatrične oskrbe. Italijanskega, ki temelji na konceptu skupnostne obravnave in skoraj popolne deinstitucionalizacije psihiatrije, in slovenskega, ki v pretežni meri še vedno sloni na institucionalnih oblikah pomoči,« pojasnjuje. Pričakuje, da bodo s projektom Zdravje - Salute okrepili in poenotili sodelovanje zdravstvenih, socialnih in drugih lokalnih služb pri oskrbi oseb s težavami v duševnem zdravju, izboljšali izkoriščenost obstoječe infrastrukture ter omogočili lažjo in hitrejšo dostopnost uporabnikov do primerne pomoči ter pozneje tudi lažjo pot do delovne rehabilitacije. »Smiselno bi bilo povezati vsa lokalna invalidska, socialna podjetja in lahko tudi običajna podjetja iz Slovenije in Italije v skupno podjetniško mrežo, ki bi težje zaposljivim osebam s težavami v duševnem zdravju omogočala lažjo in hitrejšo možnost vključitve v programe delovne rehabilitacije,« pojasnjuje sogovornik.

Eden od konkretnih rezultatov sodelovanja naj bi bil ustanovitev čezmejne mešane slovensko-italijanske zdravstvene ekipe. »Njen namen je predvsem pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju na poti diagnostike, zdravljenja, vzdrževanja stabilnega stanja brez potrebe po hospitalizaciji oziroma pri uspešnem vračanju v domače okolje po končanem bolnišničnem zdravljenju,« pojasnjuje Tušar. Sprva bi bila takšna ekipa namenjena mlajšim prebivalcem občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba, pri katerih bi prvič zaznali hudo duševno bolezen.

Nova Gorica potrebuje rehabilitacijski center

Načrtujejo tudi ustanovitev slovenskega centra za duševno zdravje v Novi Gorici. Po oceni sogovornika Nova Gorica kot urbano središče z dobrimi zalednimi povezavami potrebuje predvsem dnevni rehabilitacijski center za pomoč tistim, ki se jim je bolezen kljub obsežnemu zdravljenju večkrat ponovila. Center bi torej predstavljal nekakšno vmesno terapevtsko obliko zdravljenja med celodnevno hospitalizacijo in ambulantnim zdravljenjem ter bi bil korak naprej k zmanjševanju hospitalizacij. »Takšna oblika bi bila nadvse primerna tudi za terapevtsko obravnavo bolezni odvisnosti od alkohola, ki v goriški regiji predstavlja velik problem,« sklene sogovornik.