Na območju stare Cinkarne so pred dnevi poskusno izvedli tehnologijo hladne reciklaže onesnažene zemljine. Gre za del reurbanizacije območja, ki se jo je celjska občina lotila v okviru evropskega projekta Greener Sites.

»Za pilotne projekte testiranja imamo na voljo 37.000 evrov evropskega denarja, poskusno pa bomo za ta denar izvedli tri različne metode remediacije onesnažene zemljine,« pravi Mojca Grušovnik, predstavnica službe za odnose z javnostjo na celjski občini. Pred dnevi so na pilotnem območju že preizkusili metodo hladnega recikliranja, naslednja bo, predvidoma že v tem mesecu, na vrsti metoda mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov, v laboratoriju pa bodo izvedli metodo imobilizacije.

Gospodarna in okolju prijazna metoda

»Remediacija je skupno ime za različne sanacijske postopke, s katerimi onesnažilo spremenimo v obliko, v kateri nima več negativnega vpliva na ljudi in okolje. To pomeni, da ne prihaja do prašenja in da onesnažilo ne prehaja v podtalnico,« razloži Grušovnikova. Tehnologijo hladne reciklaže so izvedli na okoli sto kvadratnih metrov velikem območju stare Cinkarne, preizkusilo pa jo je podjetje Voc Ekologija.

Gre za okolju prijazen postopek, katerega prednost je tudi v tem, da onesnažene zemlje ni treba izkopati in odpeljati drugam, s čimer se bo občina izognila visokim stroškom izkopavanja in posledično strošku priprave in transporta novega materiala. Metodo mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov, kot sta glina in kompost, bo predvidoma že ta mesec izvedel Kmetijski inštitut Slovenije.

»Preveriti želimo, kako učinkovita je glina z visoko sposobnostjo vezave kovin kot mineralna komponenta, če ji dodamo kompost zelenega reza iz podjetja Simbio. Če se bo izkazalo, da takšna mešanica učinkovito zadržuje težke kovine, bi jo pozneje lahko koristno uporabili za ureditev zelenih in obvodnih krajinsko urejenih površin na območju stare Cinkarne,« pravijo na občini.

Metodo imobilizacije bo v laboratoriju izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Kot je znano, lahko pri gradbenih posegih prihaja do izkopa močno onesnažene zemljine, ki predstavlja nevaren odpadek.

S postopkom imobilizacije je mogoče onesnaženo zemljino predelati v gradbeni proizvod. Strokovnjaki bodo v laboratoriju vzorec onesnažene zemlje imobilizirali s kalcijskim pepelom. »S tem poskusom želimo preveriti, ali bi lahko kompozit, pridobljen na tak način, uporabili za vgradnjo v trajne nasipe na delu območja stare Cinkarne, ki bi jih tudi primerno krajinsko uredili,« pojasnjuje Grušovnikova.

Izziv tudi za druge evropske države

Vsi trije izvajalci pilotnih preizkusov bodo v poročilu predstavili tehnologijo, dosežene rezultate in med drugim tudi oceno stroška za kubični meter oziroma tono predelane zemljine. Projekt Greener Sites se je začel izvajati že junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Poleg enajstih partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je tudi Mestna občina Celje, je v projekt vključenih še štirinajst institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji.

Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja srednje Evrope. Ves projekt je vreden dobrih 3,7 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo od tega prispeval 3,1 milijona, preostali denar bodo zagotovili partnerji v projektu. Mestna občina Celje bo prejela dobrih 270.000 evrov.