Mestna občina Celje se bo aktivno lotila aktivnosti na območju stare cinkarne, kjer je zemljina zaradi industrijske dejavnosti v preteklosti močno obremenjena s težkimi kovinami. Celjski občini bo s svojim znanjem in izkušnjami pomagal pri zasnovi pilotnih aktivnosti Urad za degradirana območja nemške dežele Saška – Anhalt.

»Naša občina bo v prihodnjih mesecih zasnovala mrežo merilcev za analizo stanja podtalne vode in s pomočjo sodobnih metod izdelala zemljevid pričakovane površinske onesnaženosti zemljine. Na podoben način je nemški urad že pomagal pri sanaciji degradiranih območij na severu Nemčije,« pojasnjujejo v Mestni občini Celje.

Projekt, vreden 3,7 milijona evrov

Celjska projektna skupina je na sestanku v okviru transnacionalnega projekta ReSites dobila veliko koristnih podatkov, ki jim bodo pri delu v pomoč, spoznali so se tudi s številnimi primeri dobrih praks v tujini, prav tako s težavami, ki bi lahko spremljale okoljsko in ekonomsko sanacijo degradiranega območja. Skupaj s partnerji projekta ReSites so si dve takšni območji ogledali tudi od blizu.

»Prvo je bilo območje kemične tovarne Zachem v Bydgoszczu, kjer so nekdaj izdelovali eksploziv, na okoli 2000  hektarov velikem območju pa Poljaki zdaj poskušajo sanirati zadrževalnik nevarnih industrijskih odplak. Drugo je območje nekdanje tovarne impregnacije železniških pragov v Solec-Kujawski, kjer so tamkajšnji strokovnjaki po porušitvi objektov onesnaženo zemljino izkopali in jo kemično oprali. Na posebej urejeni deponiji opranih tal zdaj poteka bioremediacija s pomočjo bakterij,« pravijo na celjski občini.

V Celju bodo v okviru tega projekta, ki se je začel junija lani, končan pa bo maja 2019, analizirali tudi podtalnico na območju stare cinkarne. Vanj je poleg enajstih partnerjev vključenih še štirinajst institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji. »Gre za predstavnike pomembnih omrežij, ki na evropski ravni rešujejo težave z upravljanjem in saniranjem degradiranih območij,  ter predstavnike javnih in zasebnih organizacij, ki so vključene v pilotna območja. Projekt ReSites sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa. Vreden je 3,7 milijona evrov, večino oziroma kar 3,1 milijona evrov pa bo prispeval evropski sklad za regionalni razvoj.