Z Mestne občine Kranj so sporočili, da je še do 7. maja odprt javni razpis za subvencije najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Kot opozarjajo, so na voljo za najem poslovni prostori, ki so bili na dan objave razpisa, torej 5. februarja letos, prazni. Prostori so primerni za potrošniške in uporabniške storitve. Sofinanciranje najema je mogoče od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti do konca leta 2019, in sicer kar do polovice upravičenih stroškov. Med slednje se, opozarjajo v Kranju, šteje neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev), pri čemer se sofinancira največ do štiri evre za kvadratni meter najete površine oziroma največ do 6000 evrov za posamezni poslovni prostor na mesec. Za ta namen so na občini predvideli nekaj več kot 32.500 evrov na leto.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje. Prejemniki subvencije pa se bodo morali zavezati še, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije, torej po koncu leta 2019, svojo dejavnost v prostoru izvajali vsaj še eno leto.

Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila) ali pa na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

V zadnjih treh letih je z občinsko subvencijo poslovno dejavnost v starem Kranju začelo več kot dvajset podjetnikov oziroma gospodarskih družb, so se še pohvalili na Mestni občini Kranj. pe