V okviru obeleževanja letošnjega dneva Save 1. junija mednarodna komisija za Savski bazen razpisuje fotografski natečaj na temo Porečje reke Save – narava za vodo. Z njim želi spodbuditi, da bi se na barvit način prikazali bogastvo narave, voda, biološka raznovrstnost in življenje ljudi v Savskem bazenu. Od prispelih fotografij jih bodo pet nagradili, medtem ko bodo kar 60 najboljših fotografij razstavili na sedmem sestanku pogodbenic okvirnega sporazuma o Savskem bazenu julija na Bledu.

Cilj natečaja je, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, da se s fotografijami reke Save, jezer in njenih pritokov, narave ter okolja, kot tudi s prikazom rešitev, temelječih na povezavi z naravo, prikažejo prednosti in izzivi življenja v porečju Save. Prijave na natečaj morajo vsebovati od ene do deset fotografij in izpolnjeno prijavnico, dosegljivo na spletni strani www.savacommission.org.

Fotografije je treba poslati v digitalni obliki. Vsaka mora vsebovati priimek in ime avtorja, številko, pod katero je fotografija navedena v prijavnici, ter naziv fotografije. Treba je navesti tudi leto in lokacijo, na kateri je fotografija posneta, lahko pa prijavitelji pripišejo tudi kratek komentar. Fotografije in izpolnjeno prijavnico je treba poslati organizatorju natečaja prek dropboxa (povezava https://www.dropbox.com/request/CRli6BkqzuplFB11ZcfZ) najkasneje do 11. maja letos.

Kot opisujejo v komisiji, vsaka reka s svojim porečjem pokriva različna območja, kjer živijo vrste, ki bogatijo življenje v njenem porečju, življenje različnih kultur, narodov in držav, kar velja tudi za Savo. Reka Sava teče skozi štiri države: Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Dolžina Save od njenega glavnega izvira v zahodnem delu slovenskih gora do rečnega ustja v Beogradu je približno 945 kilometrov, dolžina plovnega dela Save pa je 594 kilometrov. Njeno porečje s površino 97.700 kvadratnih kilometrov obsega dele ozemlja Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore ter majhen del Albanije. pe