Aprila bo stekla obnova železnega mostu čez Savo, 111 let starega simbola Brežic, ki je bil zaradi dotrajane konstrukcije od decembra 2016 zaprt za promet. V novi podobi naj bi zaživel oktobra 2019, sledi obnova še dobrih 66 metrov dolgega mostu čez Krko. Po napovedih župana Ivana Molana naj bi enosmerni promet po obeh mostovih, ki skupaj z vmesnim kopenskim delom merita kar 527 metrov, stekel čez tri leta. Takoj po velikonočnih praznikih naj bi začeli še en pomemben projekt za Brežice, obnovo Bizeljske ceste. Mestno vpadnico naj bi obnavljali dobre štiri mesece.

»Okoli železnega mostu se je zapletalo kar dve leti, en razpis smo morali celo razveljaviti. Lani niti ni bilo na voljo dovolj denarja, saj smo imeli več kot pet milijonov evrov vredno naložbo v osnovno šolo Cerklje ob Krki. Zdaj gremo v nov investicijski cikel,« pravi Molan in dodaja, da občina letos za naložbe namenja deset milijonov evrov.

Vreme in reka Sava bosta diktirala obnovo

Za zdaj je podpisana pogodba le za most čez Savo v vrednosti nekaj manj kot 1,1 milijona evrov. Pogodbo za obnovo mostu čez Krko, ki je v nekoliko boljšem stanju, naj bi podpisali posebej, po grobi oceni bo vrednost investicije okoli pol milijona evrov. Denar za obe naložbi bo zagotovila občina sama. Sprva je leta 2016 predvidela zgolj peskanje in barvanje savskega dela mostu, kar bi stalo okoli 300.000 evrov. A izkazalo se je, da je obnove potrebna celotna konstrukcija. Most je zadnjo temeljitejšo obnovo doživel med letoma 1991 in 1996, vendar ta ni bila dovolj, da bi zadržala rjavenje konstrukcije.

Strokovnjaki z zavoda za gradbeništvo so pri dveh pregledih ugotovili, da neugodno okolje nad gladino reke pospešuje propadanje konstrukcije. Korozija je močno prizadela spodnje pasove glavnih nosilcev ter vozlišč, medtem ko so zgornji deli konstrukcije nekoliko bolje ohranjeni, saj korozija tam ne vpliva na slabitev nosilnosti. Armiranobetonska plošča in oporniki so v dobrem stanju, tako da jih bodo ohranili, pojasnjuje Alenka Laznik, vodja občinskega oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.

Most je razdeljen na dve ločeni konstrukcijski polji dolžine 57 metrov. V eni sezoni bo mogoče sanirati le eno konstrukcijsko polje. Pred tem bo treba del struge pod posameznim poljem nasuti in s »piloti« podpreti most, da bodo lahko zamenjali nosilne elemente. Predvideni ukrepi so sicer razdeljeni na osem samostojnih sanacij, od sanacije vertikal in spodnjega pasu glavnih nosilcev do sanacije vozišča, opornikov in protikorozijske zaščite konstrukcije. Gre za zahtevno sanacijo, v veliki meri odvisno tudi od vremenskih razmer in vodostaja reke Save. Tako bo lahko izbrani izvajalec, podjetje Rafael iz Sevnice, obnovitvena dela opravljal le v času nizkega vodostaja Save, to je od aprila do predvidoma septembra.

Prenova glavne mestne vpadnice

Takoj po velikonočnih praznikih pa se začenjajo dela na Bizeljski cesti, kjer med predvideno štirimesečno obnovo, vredno 487.000 evrov, napovedujejo tudi občasne zapore. Zato tako župan kot izvajalec, podjetje KOP, občane pozivata k strpnosti. Kot pojasnjuje Lazičeva, bodo obnovili petsto metrov dolg odsek mestne vpadnice od krožišča Trdinove, Bizeljske in Maistrove ulice do križišča z ulico Stare pravde. Sledi še ureditev signalizacije na 40 metrov dolgem odseku proti Cesti prvih borcev.

Na Bizeljski cesti je občina lani že prenovila kanalizacijo, hkrati z letošnjo sanacijo ceste pa bodo obnovili tudi vodovod. Glavni cilj prenove je izboljšanje prometne varnosti, predvideni so ločene površine za kolesarje in pešce, dva prehoda za pešce, posebne ploščadi za večjo preglednost pri vključevanju na Bizeljsko cesto, parkiranje ob njej pa bo mogoče tudi po obnovi.