Kot izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa, se je z začetkom postopka osebnega stečaja omejila Jankovićeva poslovna sposobnost.

Njegovi dolžniki lahko svoje denarne obveznosti veljavno izpolnijo samo tako, da jih plačajo v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja, nedenarne obveznosti pa tako, da predmet te obveznosti izročijo upravitelju. Plačilo ali druga izpolnitev neposredno Jankoviću nima pravnega učinka, zato obveznost ne bo veljala za izpolnjeno.

Janković brez soglasja sodišča ne more (veljavno) najeti kredita ali dati poroštva, odpreti novega transakcijskega ali drugega računa ter se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

Janković tudi ne more samostojno (veljavno) sklepati pogodb (na primer prodajne pogodbe) in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem. Takšna pogodba je veljavna samo, če jo sklene upravitelj kot zastopnik stečajnega dolžnika, še izhaja iz objave na Ajpesu.

Damijan Janković je eden od dveh lastnikov Electe, drugi je njegov brat Jure. Electa Inženiring, katere osnovna dejavnost je inženiring in tehnično svetovanje pri gradbenih projektih, je kot prva iz skupine pristala v postopku prisilne poravnave, ki se je tudi pravnomočno končala.

Electa Inženiring se je v težavah znašla zaradi upada investicij v kriznih letih in slabega ugleda zaradi postopkov finančne uprave in pojavljanja Electe v več kriminalističnih preiskavah zoper župana Jankovića in njegova sinova. Electa Inženiring ni dobivala novih poslov in je v zadnjih letih kopičila izgube.

Heta bi naj od Jankovića terjala dobra dva milijona evrov

Letos sta postopka prisilne poravnave stekla še za Electa Naložbe in Electo Holding, krovno družbo v skupini.

Po pisanju Financ je zahtevo za osebni stečaj Damijana Jankovića, ki ima stalno prebivališče v Savudriji na Hrvaškem, vložila Heta, slaba banka nekdanje avstrijske Hypo banke. Zaradi kolikšnega dolga je banka vložila zahtevo, uradno ni znano, po neuradnih informacijah Financ pa naj bi Heta od Jankovića terjala dobra dva milijona evrov, in sicer od osebnih poroštev za posojila Electi in Baza Dante.

Baza Dante se je v javnosti omenjala predvsem v povezavi s podjetjem KLM, ki je bilo v lasti ljubljanskega župana Jankovića in je tudi pristalo v stečaju.

Policisti so namreč v več hišnih preiskavah iskali dokaze za utemeljitev suma pretakanja denarja med Mestno občino Ljubljana, Bazo Dante, KLM in Grepom. Med drugim so preiskovali transakcije iz leta 2011, ko je Grep, ki je v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana gradil športni objekt Stožice, družbi Baza Dante posodil 500.000 evrov, ta pa je nato prek asignacij plačala določene račune Electe. Baza Dante naj bi tudi jamčila za posojila KLM pri Factor banki.