Eden od ciljev projekta Clear 2.0, pri katerem kot partner sodeluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije oziroma njen inštitut za potrošniške raziskave MIPOR, je namreč ugotoviti, kakšen je odnos potrošnikov do uporabe obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih.

Raziskava v šestih evropskih državah

Potrošniške organizacije, partnerice pri projektu Clear 2.0, so v šestih evropskih državah izvedle raziskavo v gospodinjstvih. Rezultati so bili zelo podobni.

• Pojem trajnostna energija večina potrošnikov povezuje z obnovljivimi, zelenimi viri.

• Skoraj vsi so prepričani, da je prehod na obnovljive vire nujen, če želimo ohraniti okolje, v katerem živimo, tudi za prihodnje generacije.

• V večini gospodinjstev so že izvedli enega ali več ukrepov za trajnostno rabo energije (uporaba energijsko varčnih gospodinjskih aparatov in razsvetljave, zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacije fasade in strehe, posodobitev ali zamenjava ogrevalnega sistema ...).

• Večina potrošnikov spremlja porabo energije v gospodinjstvih, vendar njihovo merilo ni količina porabljene energije, ampak znesek na položnici.

• Denar je najpomembnejši element, ki vpliva na bivalne navade in odnos do trajnostne rabe energije – lahko je bodisi gonilna sila pri prehodu na obnovljive vire (prihranki) bodisi glavna ovira (višina naložbe).

Udeleženci raziskave

V spletni raziskavi je sodelovalo 112 udeležencev, od tega 43 odstotkov moških in 57 odstotkov žensk. Zastopana so bila gospodinjstva iz vseh slovenskih regij, povprečna starost udeležencev je bila 42 let. Večina, 63 odstotkov, jih živi v samostojni hiši, 19 odstotkov v bloku oziroma stolpnici, 7 odstotkov v vrstni hiši, 6 odstotkov v večstanovanjski hiši in 5 odstotkov v dvojčku. Četrtina hiš oziroma stanovanj, v katerih živijo, je bila zgrajenih leta 1969 ali prej, kar 83 odstotkov udeležencev pa je že prenovilo svoj dom, od tega največ, 42 odstotkov, po letu 2015. Vsi sodelujoči so bodisi lastniki bodisi solastniki stavbe, v kateri živijo, zato v celoti ali delno odločajo o ukrepih, povezanih z rabo energije v gospodinjstvu.

Največ »zamudnikov«, le peščica »zgodnjih posvojiteljev«

Med udeleženci slovenske raziskave so oblikovali pet profilov potrošnikov, ki se razlikujejo po tem, kako hitro uvajajo spremembe na področju trajnostne rabe energije.

Vir: www.zps.si