Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2017 je dobre tri četrtine (77 odstotkov) slovenskih gospodinjstev uvrstila med ozaveščene glede učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Energetsko neozaveščenih gospodinjstev pa je slaba četrtina (23 odstotkov).

V kolikšni meri smo Slovenci energijsko učinkoviti, so ugotovili tako, da so primerjali deklariran odnos gospodinjstev do okolja in njihovo dejansko ravnanje. Glede na rezultate so jih razvrstili v tri skupine:

Aktivna – Najbolj ekološko ozaveščena skupina, ki to udejanja tudi v praksi. Najbolj jih določa strinjanje s trditvami, da jim ni vseeno za ekologijo in da je vsakodnevno varčevanje z energijo zelo pomembno. Ne strinjajo se, da je ekološka ozaveščenost le modni trend.

Skeptična – Gospodinjstva, ki so dobro seznanjena z okoljsko problematiko in delujejo ekološko po svojih najboljših močeh. Kljub temu pa menijo, da njihova gospodinjstva težko prispevajo k bolj učinkoviti rabi energije in da je težje biti ekološki, če nimaš dovolj denarja. Strinjajo se, da je ekološka ozaveščenost tudi modni trend.

Pasivna – Njihove ocene trditev glede seznanjenosti in delovanja so najnižje in ne delujejo najbolj energijsko varčno. To je skupina, ki se ne obnaša oziroma ne deluje dovolj ekološko (manj kot tretjina izklaplja električne aparate ob neuporabi …).

Skupina aktivnih in skeptičnih gospodinjstev je uvrščena med energijsko ozaveščene, saj so tudi skeptiki dokaj učinkoviti pri rabi energije, pasivna gospodinjstva pa so uvrščena med energijsko neozaveščene.

Premiki v dvoletnem obdobju

Glede na preteklo merjenje v 2015 so slovenska gospodinjstva učinkovitejša pri rabi energije: odstotek skeptičnih gospodinjstev se je povečal s 35 na 39 odstotkov, odstotek pasivnih gospodinjstev pa se je zmanjšal s 26 na 23 odstotkov, vendar spremembe niso statistično značilne. Odstotek aktivnih je ostal približno isti. Ne glede na skepso energijska učinkovitost počasi, a vztrajno prodira v naše glave in domove: delež energijsko ozaveščenih gospodinjstev se je v skupnem seštevku povečal s 74 odstotkov v 2015 na 77 odstotkov v 2017.

Zanimiva dejstva

Največ aktivnih gospodinjstev je v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Zanje so značilni dohodki nad 2761 evrov.

Skeptikov je največ v podravski in jugovzhodni regiji, dohodki gospodinjstev v tej skupini pa so od 691 do 1380 evrov. Pasivnih je največ v Ljubljani. Nadpovprečno so v tej skupini zastopana gospodinjstva z eno samo osebo oziroma z dvema otrokoma, mlajšima od osemnajst let, in dohodkom od 2071 do 2760 evrov.

Rajko Dolinšek