Slaba polovica slovenskih gospodinjstev uporablja omenjene aparate v času višje tarife, kar predstavlja potencial za znižanje stroškov.

Vsak zase in vsi skupaj

Pralni stroj morda res ne predstavlja velikega stroška za elektriko, ampak vsi gospodinjski aparati skupaj z razsvetljavo in drugimi porabniki električne energije, kot so toplotne črpalke, IR-paneli in drugi sekundarni načini gretja, grelniki vode, TV-sprejemniki, računalniška oprema, polnilniki in mali gospodinjski aparati, pa povzročajo znatne stroške. Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 kažejo, kako 1015 anketiranih slovenskih gospodinjstev uporablja posamezne aparate, kot so pralni, sušilni, pralno-sušilni in pomivalni stroj.

Pralni stroj uporablja 93 odstotkov gospodinjstev, sušilni stroj pa tretjina gospodinjstev. V obeh primerih je slaba polovica strojev mlajših od pet let. Pralno-sušilni stroj uporablja sedem odstotkov gospodinjstev, od tega je   skoraj polovica strojev mlajših od pet let. Pomivalni stroj uporablja dve tretjini gospodinjstev, od tega je skoraj dve petini strojev starih največ pet let.

Primerjava rezultatov s predhodnimi merjenji raziskave REUS kaže, da se od leta 2010   število energijsko varčnih pralnih, pomivalnih in predvsem sušilnih strojev konstantno povečuje. V primerjavi z letom 2015 ima več gospodinjstev pralne in pomivalne stroje z eko programom. Kljub temu pa se je pogostost uporabe eko programa znižala glede na 2015. Pri pralnem stroju eko program vedno uporablja le 14 odstotkov gospodinjstev, pri pomivalnem stroju pa dobra četrtina. Primerljivo s preteklim merjenjem se večina gospodinjstev odloča za uporabo aparatov v času cenejše tarife (delavniki od 22. do 6. ure, sobota, nedelja in prazniki ves čas). V primeru vseh aparatov so stroji pri uporabi v veliki večini gospodinjstev vedno ali večinoma polni.

Zanimiva dejstva

Dobra tretjina gospodinjstev pere od tri- do štirikrat na teden in prav tako dobra tretjina dvakrat na teden ali manj. Dobra četrtina perilo po navadi pere pri maksimalni temperaturi, ki jo perilo dovoljuje. Zmanjšanje temperature pranja in uporaba eko programa predstavljata potencial za zmanjševanje porabe energije in stroškov.

Sušilni stroj se pogosteje uporablja v zimskem času, vendar se ga ne glede na letni čas še vedno najpogosteje uporablja dvakrat na teden ali manj. Tudi poleti več gospodinjstev suši perilo v sušilnem stroju kot pred dvema letoma. Številnim je pomembnejše od prihranka, da je sušenje perila hitro in enostavnejše. Le slaba tretjina tistih, ki imajo sušilni stroj, perilo v poletnem času vedno suši na zraku in ne v sušilnem stroju. Pri uporabi pomivalnega stroja pa je zaznati pozitiven trend, saj se je povečal delež gospodinjstev, ki pomiva posodo v pomivalnem stroju 5–6-krat na teden, in upadel delež tistih, ki jo pomiva 7–8-krat na teden.

V naslednjih 12 mesecih bo najverjetneje kupila nov pomivalni stroj in nov pralni stroj slaba desetina gospodinjstev. Za nov sušilni stroj se bo odločilo štiri odstotke in za pralno-sušilni stroj en odstotek gospodinjstev. Velika večina bi se odločila za nakup energijsko varčnega aparata, zanj pa bi bili v povprečju pripravljeni plačati slabo petino več kot za aparat nižjega energijskega razreda.

Stroški energije električnih naprav

Pred menjavo pomivalnega, pralnega, sušilnega ali pralno-sušilnega stroja na neodvisni, brezplačni spletni aplikaciji www.porabimanj.si preverite, koliko denarja, energije in emisij CO2 boste pri tem prihranili. Aplikacija vam bo izračunala tudi okvirne stroške investicije in vračilno dobo za posamezne električne aparate, ob tem pa tudi prihranke pri menjavi potratnih navad (na primer prihranek pri pranju v pralnem stroju pri nižji temperaturi ali v času nižje tarife). Tudi prodajalci v večjih trgovinah z belo tehniko vam lahko pomagajo pri izbiri ustreznega pralnega, sušilnega, pralno-sušilnega in pomivalnega stroja.

Vir: Informa Echo, REUS 2018