Manj kot leto dni po tistem, ko je v tovarni Kemis izbruhnil požar, so sporočili, da so končali prvo fazo sanacije. Obnovili so del objekta, ki v požaru ni bil poškodovan, pač pa je mejil na stran požarne stene, ki so jo gasilci obranili. Zamenjali so vse požarne stene in strešno kritino, dodali požarno zaščito na konstrukcijo in požarno zaščito stropa, zamenjali požarno javljanje, obnovili gasilni sistem ter sanirali Tojnico. Iz potoka so odstranili oljno plast in več kot 70 kubičnih metrov mulja.

Neželeni sosed

Kot je zagotovil direktor Kemisa Emil Nanut, je zdaj za varnost v tovarni bolje poskrbljeno. »V zadnjem tednu smo imeli dva inšpekcijska pregleda, ki sta potrdila, da delujemo v skladu z zakonodajo,« je pojasnil Nanut. Z uspešnim koncem prvega dela sanacije so izpolnili pogoje okoljevarstvenega dovoljenja in od torka, sicer v zmanjšanem obsegu, nadaljujejo z zbiranjem nekaterih nevarnih odpadkov. Med sanacijo je podjetje opravljalo samo posredniško vlogo, nevarne odpadke so prevažali neposredno od imetnikov do odstranjevalcev. »Težko bo pridobiti zaupanje, saj nihče za soseda ne mara podjetja, ki ravna z (nevarnimi) odpadki, a ti odpadki nastajajo in nekdo se z njimi mora ukvarjati. Brez Kemisa bi bilo onesnaženje večje od tega, ki ga je povzročil požar,« je prepričan Nanut. Sanacija pa še ni končana. Z odpravljanjem posledic požara bodo nadaljevali predvidoma do zadnjega četrtletja letošnjega leta. Ob tem morajo v Kemisu izpolniti še štiri ukrepe, ki jim jih nalaga dopolnilna odločba republiške agencije za okolje: ponovno morajo izvesti analize zemlje na območju odtekanja onesnažene požarne vode, pet let morajo izvajati opazovanje Tojnice, ozeleniti morajo sanirano območje in plačati ureditev učne poti na območju Malega placa. »Pomisleke imam le glede obsega opazovanja, saj je strošek nesorazmeren glede na povzročeno škodo v Tojnici,« je povedal Nanut, ki bo tudi v prihodnje pomagal pri sanaciji, a ne več kot direktor. »Mesto prepuščam nasledniku, Kemisa pa ne zapuščam. Pomagal bom do upokojitve in si prizadeval, da bo imel Kemis najmanj tak sloves kot pred požarom,« je svoj odstop napovedal Nanut. Maja bo direktorovanje prevzel zdajšnji vodja razvoja Boštjan Šimenc.