Na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018 so podelili priznanja za odličnost delovanja na kadrovskem področju: priznanje Kadrovski menedžer 2018, priznanja Slovenske kadrovske zveze in priznanje Kadrovski up 2018. Sicer je kongres na temo Privabljanje, razvoj in ohranjanje kadrov prihodnosti v Portorožu združil preko 400 kadrovskih strokovnjakov.

Nagradili uspešno delo

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta na osrednjem letnem dogodku za kadrovske in HRM strokovnjake v Portorožu podelila priznanja za odličnost delovanja na kadrovskem področju, katerih namen je izboljšati ugled kadrovske funkcije, nagraditi uspešno delo na kadrovskem področju in poskrbeti za večjo vplivnost kadrovskih menedžerjev v slovenskem prostoru.

Naziv kadrovska menedžerja so podelili mag. Evi Cvelbar Primožič, izvršni direktorici za kadrovsko področje in članici poslovodstva koncerna Kolektor Group. Strokovna žirija je priznanje utemeljila s številnimi kadrovskimi projekti, ki so jih v podjetju razvili in implementirali v času njenega vodenja. Ti predstavljajo navdih in zgled odličnih praks kadrovskim strokovnjakom in delodajalcem.

Izstopajoči projekti

Med njimi so še posebej vidni trije, in sicer projekt nagrajevanja po učinku, ki vključuje 18 podjetij v koncernu po vsem svetu, projekt razvoja ključnih kadrov in talentov, s katerim aktivno zmanjšujejo razkorak med obstoječimi in zahtevanimi kompetencami zaposlenih ter hkrati zagotavljajo delovno okolje, znotraj katerega se zaposleni razvijajo skupaj s podjetjem. Pa tudi sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe v okviru stalnega dialoga med sindikati in delodajalcem, s katero so prispevali k večjemu zadovoljstvu zaposlenih s pridobljenimi pravicami in dolžnostmi in posledično k boljšim poslovnim rezultatom.

V času njenega vodenja je koncern Kolektor Group prejel številna priznanja s kadrovskega področja, med drugimi dve priznanji za HRM projekt (Planet GV), priznanje za strateško delovanje na HR področju (Slovenska kadrovska zveza) in priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih (Andragoški center Republike Slovenije). Letošnja prejemnica prestižne nagrade pa tudi aktivno sodeluje v širšem družbenem okolju in je med drugim članica upravnega odbora Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in članica Društva za kadrovsko dejavnost Severno-primorske regije. Mag. Eva Cvelbar Primožič na tako nasledila lanskoletno kadrovskomenedžerko mag. Jelico Lajovic Lazarević iz Iskratela.

Druga priznanja

Priznanje so podelili tudi najboljšemu znanstveno-raziskovalnemu delu s področja kadrovskega menedžmenta. Priznanje Kadrovski up 2018 je prejela Neža Prelog za magistrsko delo z naslovom Vloga starostnega razlikovanja pri deljenju znanja zaposlenih.

Slovenska kadrovska zveza pa je podelila srebrno plaketo mag. Cvetki Sreš, ki je bila na ZRSZ zaposlena od leta 1995. Vsa leta je opravljala vodilno oziroma vodstveno delo na različnih strokovnih področjih, kot so zaposlovanje, zagotavljanje materialnih pravic brezposelnih oseb in delodajalcev. Od leta 2003 pa do skorajšnje upokojitve je opravljala naloge direktorja Območne službe Murska Sobota. Bila je tudi ena od pobudnikov pomurskega društva in tudi predsednica društva od njegove ustanovitve leta 1999 do 2005. Gospo mag. Cvetko Sreš odlikujejo dinamičnost, odlične organizacijske sposobnosti, socialne kompetence, etičnost in lojalnost stroki ter čut za sočloveka, zato je prejela Srebrno plaketo s strani Slovenske kadrovske zveze.