Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta na osrednjem letnem dogodku za kadrovske in HRM strokovnjake v Portorožu podelila priznanja za odličnost delovanja na kadrovskem področju, katerih namen je izboljšati ugled kadrovske funkcije, nagraditi uspešno delo na kadrovskem področju in poskrbeti za večjo vplivnost kadrovskih menedžerjev v slovenskem prostoru.

Prepričala je dodelana kadrovska strategija

Podjetje Planet GV je letos že dvanajsto leto zapored podelilo prestižno priznanje kadrovski menedžer leta in letos je Kadrovska menedžerka 2017 postala mag. Jelica Lazarević Lajovic, direktorica kadrovske službe družbe Vzajemna. Strokovna žirija je priznanje utemeljila z izjemno dodelano kadrovsko strategijo in njeno povezanostjo s strategijo organizacije. Kadrovsko strategijo družbe Vzajemna namreč opredeljujejo štirje  dejavniki, in sicer razvoj kadrov in skrb za talente, razvoj blagovne znamke privlačnega delodajalca, strateška skrb za medgeneracijsko komuniciranje in prenos znanja ter razvoj digitalne kulture in način transformacije, kjer so eni prvih s tovrstno ključno usmeritvijo v kadrovski strategiji.

Omenjeno strategijo letošnja dobitnica naziva tudi uspešno uresničuje, kar dokazuje tudi z inovativnimi strokovnimi dosežki, med katerimi zagotovo izstopa Razvoj visoko učinkovite kulture. Rezultati so zelo zgovorni, saj organizacija dosega nadpovprečno zavzetost, presega načrtovane cilje z izjemno dodelanim sistemom ciljnega vodenja, poskrbeli pa so tudi za skladnost vedenja posameznikov, skupin in vodij z vrednotami organizacije, prav tako pa tudi v zadnjih treh letih povečuje dodano vrednost na zaposlenega in znižuje absentizem.

Aktivno skrbi za razvoj stroke

To jim je uspelo s pogumnim vlaganjem v izobraževanje in razvoj ob hkratni sistematični skrbi za celostno zdravje  (well being) zaposlenih. Mag. Jelico Lazarević Lajovic odlikuje tudi izjemna osebna angažiranost za razvoj kadrovske stroke, saj svoja znanja in spoznanja strastno prenaša drugim  v obliki nastopov na konferencah, strokovnih člankih in sodelovanjem v različnih projektnih skupinah zunaj in znotraj organizacije. 

Priznanje so podelili tudi najboljšemu znanstveno-raziskovalnemu delu s področja kadrovskega menedžmenta. Priznanje Kadrovski up 2017 je prejela mag. Alenka Brod za magistrsko delo z naslovom Vloga srednjega menedžmenta v procesu organizacijskih sprememb opravljeno na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem.

Slovenska kadrovska zveza pa je podelila priznanje Društvu kadrovskih delavcev Posavja, saj je društvo dobro organizirano, ima dolgo zgodovino delovanja, organizira strokovne posvete in je aktivno tudi v družabnem delu. Hkrati poskrbi za učinkovito povezovanje med stroko in prakso društvo poskrbi s strokovnimi ekskurzijami in ogledi dobrih praks v podjetjih, v lanskem letu je društvo sodelovalo pri organizaciji in izvedbi projekta Kariera.bus in dodatno pozornost namenilo promociji kadrovske stroke.