Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta na osrednjem letnem srečanju kadrovskih strokovnjakov podelila priznanja za odličnost delovanja na kadrovskem področju, katerih namen je izboljšati ugled kadrovske funkcije, nagraditi uspešno delo na kadrovskem področju in poskrbeti za večjo vplivnost kadrovskih managerjev v slovenskem prostoru.

Za aktivno in uspešno delo na kadrovskem področju ter za prispevke k razvoju kadrovske stroke v Sloveniji je Slovenska kadrovska zveza podelila priznanje Andreju Kohontu in Veri Aljančič Falež za dolgoletno aktivno delo v vodstvu zveze in uspešno vodenje projektov na nacionalni ravni.

Ireni Vodopivec je podelila srebrno plaketo za uspehe pri razvoju kadrov in prenosu dobrih praks ter dolgoletno aktivnost v vodstvu zveze, zlato plaketo pa Vandi Pečjak za življenjsko delo na kadrovskem področju in viden pozitivni premik v prepoznavnosti SKZ v slovenskem in mednarodnem okolju.

V dopoldanskem dnevu kongres so se sicer posvetili vprašanju, kaj menedžerji pričakujejo od kadrovske funkcije. Danes pa se bodo posvetili novostim, ki jih prinaša delovnopravna zakonodaja.