Državna volilna komisija (DVK) je namreč danes začela priprave na izvedbo predčasnih državnozborskih volitev. Med drugim je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil in v njem določila, da se rok, do katerega je mogoče vlaganje kandidatur za poslance, izteče 3. maja.

Lani sprejeta novela zakona o volitvah v državni zbor je namreč skrajšala rok za vložitev kandidatnih list, in sicer s 25. dne pred dnevom glasovanja na 30 dni pred dnevom glasovanja. Na ta način je DVK pridobila dodatnih pet dni za pripravo in tiskanje glasovnic. Ker se bo rok za vložitev kandidatur iztekel takoj po prvomajskih praznikih, je DVK danes opozorila, da med prazniki vlaganje kandidatur ne bo mogoče. Predlagatelje je zato pozvala, naj kandidatne liste vložijo pred prazniki ali pa 3. maja.

Prav tako je s spremembo volilne zakonodaje DZ določil, da morajo biti vsa volišča dostopna invalidom. Ta določba se je začela uporabljati 1. februarja letos in bo torej prvič veljala že na referendumu o zakonu drugem tiru, nato pa še na predčasnih državnozborskih volitvah. DVK je zato v navodilu okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot zapisala, da morajo pri določitvi volišč omenjeno določbo dosledno upoštevati. Če na območju volišča ni objekta, ki bi bil dostopen invalidom, pa DVK okrajnim volilnim komisijam nalaga, naj preučijo možnost začasne postavitve bivalnega zabojnika.

Volilno pravico bo imelo 1.714.376 volivcev

Po pričakovanjih bodo morale volilne komisije zaradi spoštovanja določbe kakšno dosedanje tradicionalno volišče združiti z novim oziroma ukiniti. V tem primeru morajo takoj obvestiti javnost, je DVK še naložila okrajnim komisijam. Določba o dostopnosti volišč invalidom bo morala veljati tudi za predčasno glasovanje, ki poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij. DVK je na današnji seji tudi določila vsebino in obliko glasovnice, s katero bodo volivci izbirali novo sestavo DZ. Na njej bodo za zaporednimi številkami navedeni znaki kandidatnih list (tokrat bodo lahko svoj znak določile tudi skupne kandidatne liste več strank), njihova imena ter imena in priimki kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju. V skladu za navodilom, ki bo zapisano na glasovnici, bodo volivci glasovali tako, da bodo obkrožili zaporedno številko pred kandidatom.

Volilno pravico na parlamentarnih volitvah ima po današnjih podatkih ministrstva za notranje zadeve 1.714.376 volivcev. Med njimi je 95.843 volivcev, ki stalno prebivajo v tujini. Vsem tem bo DVK glasovnice poslala po pošti.