Svet javnega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice je spomladi 2014 razrešil Horvata s funkcije direktorja bolnišnice in mu ob tem očital malomarno opravljanje dolžnosti ter podal ovadbo zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev. Med drugim naj bi bilo sporno poslovanje s storitvenim podjetjem ISS, pri čemer naj bi bolnišnica utrpela za 1,4 milijona evrov škode.

Gorenjski kriminalisti so po opravljeni preiskavi zaradi zlorabe položaja kazensko ovadili Horvata in Kramarjevo ter tudi vodjo poslovne enote ISS Jesenice Binko Dedić, ki kakršnokoli sporno delovanje ali oškodovanje bolnišnice zanikajo.

Bolnišnica vztraja v odškodninski tožbi, ki jo je vložila zoper Horvata in Kramarjevo. Od obeh toženih terja najmanj milijon evrov. Pogodba z ISS naj se namreč ne bi izvrševala, kot je bila zapisana, zaradi česar je bolnišnici nastajala škoda. Do oškodovanja naj bi prišlo tako pri številu oseb, ki naj bi opravljale storitve v bolnišnici, kot pri dobavi materiala.

Zagovornik Kramarjeve Velimir Cugmas na drugi strani trdi, da gre za konstrukt, s katerim je prišlo do zamenjave vodstva in odstranitve direktorja z očitkom krivdne kršitve obvez. Prepričan je, da se ne Horvatu ne Kramarjevi ne more očitati nobene protipravnosti, saj so bile vse storitve naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki pa ni ne v kazenskem ne v odškodninskem postopku.

Sodnica Klavdija Ana Magič bo po izvedenem postopku, ki se je zaključil danes, izdala pisno sodbo. Zaradi kompleksnosti zadeve je že napovedala, da to ne bo v 30 dneh, kakršen je sicer običajen rok za izdajo sodbe.