Kot je poudaril predsednik sveta zavoda Dušan Krajnik, so direktorja razrešili zaradi malomarnega delovanja oziroma opravljanje dolžnosti v lanskem in letošnjem letu, ki ni bilo v skladu z zahtevami ministrstva glede priprave finančnega načrta in sanacijskega programa.

Letošnja izguba že 600.000 evrov

Bolnišnica je lani poslovala z 1,2 milijona evrov izgube, komulativna izguba zadnjih let pa presega 4,5 milijona evrov. Kot je poudaril Krajnik, direktor pri pripravi sanacijskega programa in finančnega načrta za letos ni upošteval smernic, priporočil in aktov zavoda, zato ju je svet večkrat zavrnil.

Letošnja izguba že v tem trenutku znaša 600.000 evrov, svet zavoda pa je zahteval program, ki bi bolnišnici letos zagotovil poslovanje brez izgube. »To bi pomenilo prihranek 1,5 milijona evrov ob še dodatno znižanih prihodkih za 250.000 evrov v primerjavi s preteklim letom. Hkrati bi za zahtevano pokritje lanske izgube prihodnje tri leta morala bolnišnica poslovati s 400.000 evrov dobička. Svetu zavoda sem jasno povedal, da je to v danih razmerah slovenskega zdravstva nemogoče,« je na očitke odvrnil Horvat.

Varčujejo, kjer je možno

Kot je pojasnil, v bolnišnici varčujejo na vseh možnih področjih. »Tako korenitih rezov, kot jih zahteva svet zavoda, pa ni mogoče doseči. Roko dam v ogenj, da ni človeka, ki lahko pelje splošno bolnišnico do številk, kakršne jih zahteva svet zavoda,« je poudaril Horvat. Dodal je, da bi to lahko dosegel le z zmanjšanjem števila zaposlenih za 70 in s povečanjem programa ter prihodkov za štiri milijone evrov, kar pa je ob padanju cen zdravstvenih storitev nemogoče.

»Sprašujem se, kaj sploh zahtevajo. Takšnih določil ni v nobenih zakonskih aktih in izhodiščih vlade,« je izpostavil Horvat, po načrtu katerega bi letos jeseniška bolnišnica poslovala z milijonom evrov izgube. Kot je poudaril, je pripravil finančni načrt in sanacijski program v skladu z vsemi usmeritvami ministrstva za zdravje in vladnimi izhodišči, kar so po njegovih besedah potrdili tudi na ministrstvu.

Horvat je nad očitki sveta zavoda presenečen še toliko bolj, ker je, kot pravi, UKC Maribor finančni načrt in sanacijski program, ki ga je pripravila jeseniška bolnišnica, vzel za svojega, ker naj bi bil to eden najboljših pripravljenih načrtov.

Horvat predvideva, da si je nekdo zaželel njegovo delovno mesto

Horvat, ki bi mu tretji mandat na čelu jeseniške bolnišnice potekel septembra prihodnje leto, je prepričan, da je bolnišnica pod njegovim vodstvom delovala »izredno dobro«. Jeseniška bolnišnica je v slovenskem prostoru prepoznana tudi kot ena najboljših.

Horvat predvideva, da si je nekdo zaželel njegovo delovno mesto. Po informacijah časnika Delo za razrešitvijo Horvata stoji politika, politični pritisk naj bi prihajal iz dela Pozitivne Slovenije, ki je sledila premierki Alenki Bratušek v novo poslansko skupino. Krajnik je tovrstne namige odločno zavrnil in poudaril, da so člani sveta sestavljeni apolitično.

Soglasje mora dati še vlada

K sklepu sveta zavoda o razrešitvi direktorja morda dati soglasje še vlada. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, pa je svet javnega zavoda pri svojem odločanju avtonomen. »Ministrstvo za zdravje ne posega v avtonomne odločitve sveta zavoda,« so poudarili na ministrstvu.

Krajnik soglasje vlade pričakuje v najkrajšem možnem času. Do tedaj Horvat ostaja direktor, potem bo svet zavoda imenoval v. d. direktorja in šel v razpis za novega direktorja, ki bo moral pripraviti tudi sanacijski načrt.