Projekt, ki je dolgo obstajal le na papirju, se končno seli tudi v prakso. Ministrica za zdravje v odhodu Milojka Kolar Celarc je držala obljubo in potrdila sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo prve etape nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje. Da bo to njena prioriteta, je dejala takoj, ko so študije stroškovne učinkovitosti pokazale, da se finančna vlaganja v stari del bolnišnice ne izplačajo in da je racionalnejša rešitev rušenje starih objektov in nadomestna novogradnja. Projektna naloga je bila narejena že pred desetimi leti, konec leta 2011 pa je bolnišnica tudi že pridobila gradbeno dovoljenje. A s prihodom finančne krize je projekt povsem zastal. Marca letos je vlada za nadomestno novogradnjo zagotovila skoraj 118 milijonov evrov denarja. Ta bo potekala v štirih etapah, končana pa naj bi bila predvidoma leta 2024.

Najstarejša stavba stara 130 let

Sredi marca so od ministrstva za zdravje prejeli potrditev sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila za etapo nič, ki predstavlja izvedbo pripravljalnih del za projekt nadomestne novogradnje. »Zdaj nam je ministrstvo poslalo še potrjen sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo etape ena tega projekta. Medtem ko je javno naročilo za izbiro izvajalcev del za etapo nič tik pred objavo, s potrditvijo sklepa začenjamo s postopki priprave javnega naročila tudi za etapo ena, ki pomeni gradnjo stavbe na prostih površinah do tretje podaljšane gradbene faze, vključno z dokončano in opremljeno kletjo s pritličjem,« pojasnjujejo v celjski bolnišnici, kjer so se potrjenih sklepov zelo razveselili.

To namreč pomeni, da se bo v bližnji prihodnosti vendarle rešila težka prostorska problematika, na katero opozarjajo že vrsto let. »Več kot polovica bolnišničnih oddelkov namreč deluje v zastarelih prostorih, ki ne izpolnjujejo sodobnih namestitvenih in delovnih standardov. Stare stavbe, najstarejša je stara 130 let, iztrošena oprema in pomanjkanje prostorskih kapacitet ovirajo nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti,« pravijo v bolnišnici. Ocenjena vrednost javnega naročila za etapo nič je 3,3 milijona evrov, skupaj z DDV, za etapo ena pa skoraj 24 milijonov. Denar za naložbo bo zagotovila država iz proračunskih sredstev v letih 2018–2021.