Vlada je prižgala zeleno luč za novogradnjo, posodobitev bolnišničnih oddelkov in gradnjo dispečerskega centra celjske bolnišnice. Gradnja se bo začela letos in bo končana do leta 2021. »Gradnja je predvidena v več fazah, saj bo del nove bolnišnice stal tam, kjer se danes že izvaja zdravstvena dejavnost. Nadomestna novogradnja bo zato zgrajena postopoma,« odgovarjajo na ministrstvu, kjer so naložbo s prvotnih 47 povišali na slabih 118 milijonov evrov.

Finančna kriza je vse ustavila

Kot pojasnjujejo, je bila pred osmimi leti zaradi finančne krize iz finančne konstrukcije izvzeta tretja faza gradnje, vrednost del do druge pa je bila ocenjena na okoli 47 milijonov evrov. Za tretjo bi finančno konstrukcijo zaprli z denarjem, ki bi se natekel v proračun v naslednjih letih. A tega denarja zaradi finančne krize ni bilo, zato so v bolnišnici izvedli le manjša dela in z evropskim denarjem zgradili urgentni center. »Ker pa je tretja faza neločljiv in nujen del nadomestne novogradnje, je bila novelacija naložbenega programa zdaj opravljena za vse etape, vključno s tretjo, ki vključuje gradnjo specialističnih ambulant z dnevnim hospitalom, gradnjo ginekološkega oddelka, internističnih oddelkov in dela skupnih prostorov,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Dotrajane prostore bodo najprej porušili

Čeprav se je šele pred desetletjem končala modernizacija centralnega bolnišničnega objekta, se še vedno večji del zdravstvene dejavnosti izvaja v starem delu bolnišnice, v objektih, ki so stari tudi do 130 let. Zato so tako prostori kot oprema povsem zastareli in neprimerni za izvajanje bolnišnične dejavnosti. S vprašanjem, kako rešiti prostorsko stisko, so se sicer v bolnišnici začeli ukvarjati že pred 15 leti. A izkazalo se je, da je namesto naložbenih vlaganj v posodabljanje obstoječih prostorov bolj smiselno, da nekatere dotrajane prostore porušijo in jih nadomestijo z nadomestno novogradnjo. Zastavljeni projekt so pred desetimi leti pričeli uresničevati. A kot rečeno, je finančna kriza pred šestimi leti vse načrte bolnišnici prekrižala. Zdaj pa bodo dela nadaljevali tam, kjer so se zaradi krize ustavila, zato je bila sprejeta tudi novelacija naložbenega programa nadomestne novogradnje, v kar so ponovno vključene vse faze gradnje. V kakšni stiski so v celjski bolnišnici, je že lani nazorno opisal strokovni vodja Franci Vindišar. »Stavba infektološkega oddelka je fizično ločena od drugih bolnišničnih stavb in ni povezana s podzemnim hodnikom. Kaj to pomeni za bolnike, ko se temperatura spusti krepko pod minus ali ob drugih vremenskih okoliščinah, je verjetno vsakomur jasno. Ker bolnike v sosednjo stavbo ne moremo prevažati s transportnimi vozički, jih vozimo nekaj deset metrov v reševalnih vozilih, ki pa tudi niso vedno na voljo,« je nazorno opisal stanje Vindišar. Zato v Celju upajo, da se bo nadomestna gradnja res začela v najkrajšem možnem času.