Skupaj bodo posekali za 160 kubičnih metrov lesa, sečnjo pa bodo končali predvidoma do konca meseca. Kot je sporočila višja sodelavka na ljubljanski območni enoti zavoda Marijana Tavčar, bodo z izbirno sečnjo izboljšali stanje gozda na tem območju, ki je razglašen za gozd s posebnim pomenom: »Sečnja je najpomembnejši ukrep pri usmerjanju razvoja gozdov in pri negi gozdov. Za usmerjanje razvoja gozda v smeri zastavljenih ciljev in doseganje trajnostnega zagotavljanja funkcij je posek v zgoraj navedenem okviru nujen in neizogiben.« Obiskovalcem Golovca ob tem svetujejo, naj se v času sečnje izognejo delovišču, če se bodo na območje sečnje vseeno odpravili, pa naj upoštevajo opozorila in navodila zavoda in izvajalcev.