Projektiranje novega kopališkega športnega kompleksa bi morda lahko končali in zanj pridobili gradbeno dovoljenje še letos, javni razpis za izvajalca del pa bi razpisali aprila prihodnje leto, razmišljajo na občini Domžale. Seveda če bo šlo vse po načrtih, pristavljajo. Občinski svetniki so namreč na nedavni seji že pospremili v javno razgrnitev in obravnavo novi, dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta D21/1 »Športni park sever«, ki Domžalčanom prinaša nov, večji in bolj sodoben zimsko-letni bazenski športni kompleks.

Če ne bo nepredvidenih zapletov, bi lahko svetniki drugo obravnavo spremenjenega in dopolnjenega ureditvenega načrta opravili na eni od naslednjih sej in nadaljevali s pripravami investicijskega programa, na občini razkrivajo svoje načrte. Gradbenih del bi se tako lahko lotili maja prihodnje leto, dela pa naj bi trajala približno leto dni, še napovedujejo v Domžalah, kjer bodo projekt prenove kopališča financirali večinoma kar z lastnimi sredstvi. Zagotovili naj bi jih v naslednjem in proračunu za leto 2020. Nekaj denarja naj bi primaknila Fundacija za šport, računajo pa tudi na morebitne druge takrat odprte razpise.

Zimsko-letni bazeni

Po zdaj veljavni ureditvi je na območju bazenskega kompleksa predvidena gradnja kopališča z zimsko-letnimi bazeni ob obstoječem letnem kopališču, ki bi oba bazenska kompleksa združila v novo celoto. Predvideni novi objekt naj bi z notranjim bazenom in spremljajočimi notranjimi prostori učinkovito dopolnjeval sedanji letni program obstoječega kopališča. Kopališki objekt naj bi zgradili ob obstoječem objektu športnih organizacij, ki bi ga ustrezno rekonstruirali.

Ker pa so na občini po pridobitvi zasnove kopališča obstoječemu načrtu lani dodali še nekaj dodatnih vodnih površin ter obstoječe objekte in zunanje površine dodatno funkcionalno in oblikovno prenovili, za nameček pa dodali še nekoliko drugačno ureditev okolice in dostopov, morajo zdaj ustrezno spremeniti in dopolniti tudi obstoječi ureditveni načrt območja.

Bazenski kompleks naj bi dobil po spremenjenih načrtih nov vhodno-servisni objekt na južni strani, dodali pa naj bi tudi nekaj dodatnih zunanjih površin. Obstoječi servisno-tehnični objekt naj bi po zadnjih načrtih delno porušili, delno pa dogradili in povečali ter z novim vhodnim delom povezali v oblikovno celoto. Vzhodno od servisnega dela naj bi dogradili nov pritlični objekt velikosti 8,6 krat 50 metrov. V njem bodo blagajna, garderobe, prhe, sanitarije, prva pomoč, servisni prostori ter kavarna. Objekta bodo povezali z ravno streho, med njima pa bo nov glavni vhod v bazenski kompleks.

Državna tekmovanja

Zunanji bazen, ki naj bi v bodoče omogočal tudi izvedbo državnih tekmovanj, bodo povečali in poglobili. Meril bo 50 krat 25 metrov. Na preurejeni in razširjeni vzhodni bazenski ploščadi načrtujejo nov otroški plavalni bazen velikosti 20 krat 15 metrov in dodatno vodno površino za najmlajše, ki bo globoka le 30 centimetrov. Objekt športnih organizacij bodo razširili in nadzidali.

Preoblikovali naj bi tudi vstopno ploščad na južni strani, kjer bodo uredili prostor za intervencijo, kolesarnico in zunanji gostinski vrt, na preostalem delu pa se ohranjajo dostopna cesta in parkirni prostori. Namembnost ostalih površin ne bo spremenjena, v obeh enotah bo skupaj zagotovljenih 139 parkirnih mest.