Občinski svetniki so na zadnji seji lokacijo nastajajočega športnega parka v Češči vasi potrdili kot najprimernejšo izmed štirih možnosti za bodoči olimpijski bazen. Gre za lokacijo v neposredni bližini velodroma, ki ga občina v sodelovanju z državnimi institucijami že posodablja. Po grobi oceni župana Gregorja Macedonija bi gradnja 25-metrskega olimpijskega bazena stala 4,1 milijona evrov, gradnja 50-metrskega pa dva milijona več.

Druge možne lokacije so bile še Drgančevje, Portoval in Irča vas, ki pa so bodisi zaradi nezgrajene komunalne infrastrukture, še nesprejetih prostorskih aktov ali pa prostorske omejitve izpadle. Kot pravi Macedoni, je Češča vas res nekoliko odmaknjena od samega mesta, vendar se kmalu obeta gradnja zahodne obvoznice. »Gre tudi za območje nastajajočega olimpijskega centra, kjer prostorski načrt že omogoča tovrstno gradnjo, kar je zelo pomembno, da ne zapravljamo časa in denarja še s temi pripravami. Naš cilj je projekt zaključiti v dveh do treh letih.« Poleg tega bližnja tovarna omogoča izkoriščanje odvečne toplote, ki bi jo lahko izkoristili za celotno območje Podbreznika ali celo širše.

Edini je 40 let star šolski bazen

»V Drgančevju sicer prostorski akti omogočajo gradnjo bazena, toda da bi do tega sploh prišli, bi morali po grobi oceni najprej vložiti pet milijonov evrov v gradnjo ustrezne komunalne infrastrukture, preden bi sploh začeli z izgradnjo bazena,« pojasnjuje župan, ki meni, da je bazen eden največjih mankov v novomeški športni infrastrukturi. Edini bazen v mestu je 17-metrski šolski bazen na osnovni šoli Grm, star 40 let.

V Novem mestu si želijo pokriti bazen, a velikost še ni določena. Po ocenah občine bi stroški delovanja 50-metrskega bazena, skupaj z zaposlenimi, znašali med 350 tisoč in 400 tisoč evrov na leto, 25-metrskega pa okoli 250 tisoč evrov. Država je konec leta na občino prenesla tudi lastništvo območja konjeniškega centra v neposredni bližini velodroma. Konjeniški center bi s svojo dejavnostjo dopolnjeval nastajajoči športno-rekreacijski center, še pravi Macedoni.