Zaostrovanje trgovinske politike med dvema največjima gospodarstvoma je vse prej kot dobra popotnica za svetovno trgovino in posledično tudi za poslovanje družb ter donosnosti delniških trgov, zato ne preseneča pretirano, da so se vlagatelji na nov krog razkazovanja mišic med omenjenima velesilama odzvali negativno. A trgovinske peripetije v preteklem tednu niso bile edini element, ki je negativno vplival na donosnosti kapitalskih trgov. Za dodatnega je poskrbel tudi ameriški trg dela. Število zaposlenih v ZDA je namreč v marcu poraslo le za 108.000, medtem ko so analitiki pričakovali znatno več (185.000). Stopnja brezposelnosti je ostala na ravni 4,1 odstotka, kjer vztraja že šest mesecev. Tako nizka stopnja brezposelnosti pa že nekaj časa vpliva na rast plač. Povprečen urni dohodek zaposlenih je bil tako v marcu 2,7 odstotka višji kot leto prej, omenjena rast plač pa prek rasti stroškov dela vse bolj pritiska na dobičkonosnost poslovanja družb. Da sta trg dela ter splošna gospodarska kondicija ZDA v zelo dobrem stanju, je na prvi predstavitvi po nastopu funkcije poudaril tudi Jerome Powell, guverner ameriške centralne banke. Izpostavil je, da omenjene pozitivne okoliščine pomenijo, da bo Fed nadaljeval postopno zaostrovanje ameriške denarne politike, in sicer predvsem z namenom, da prepreči morebitno previsoko rast cen oziroma pregrevanje gospodarstva.

V nasprotju z ZDA, kjer še vedno beležijo odlične makroekonomske kazalnike, pa je bil na stari celini zaznan premor oziroma zastoj pri okrevanju. Stopnja inflacije območja evra je bila marca na letni ravni 1,4 odstotka, kar je bilo sicer v skladu s pričakovanji, a še vedno precej daleč od ciljne ravni (blizu, a rahlo pod dvema odstotkoma). Hkrati so za pričakovanji analitikov zaostali februarski kazalniki o maloprodaji območja evra ter nemški obseg industrijske proizvodnje. Prihodnji meseci bodo pokazali, ali je šlo v konkretnem primeru le za kratkoročen zastoj, ki ga gre pripisati daljši zimi. Ne glede na nekoliko slabšo makroekonomsko sliko oziroma obete so vrednotenja evropskih delnic še vedno med bolj privlačnimi, poslovanje družb dobro, dodatno pa je Evropa trenutno manj vpeta v trgovinski spor z ZDA v primerjavi s Kitajsko, kar je za evropske vlagatelje ključnega pomena.

Zgodovina je že večkrat pokazala, da kapitalski trgi cenijo predvidljivost oziroma stabilnost okolja. S tega vidika si vlagatelji lahko le želijo, da se trenutno zaostrovanje trgovinske politike konča. Umik tovrstnega negativnega elementa bi predstavljal pozitiven pospešek za gibanje tečajev na kapitalskih trgih.