Zaradi jugozahodne lege je terasa izpostavljena močnemu soncu, ki ga od jeseni do spomladi uporabljamo za gretje, v poletni pripeki pa se zaščitimo s pomičnimi lesenimi senčili.

Senčila na vrtu pomembna tako kot zavese na oknih

Nadstrešek dopolnjujeta lepljen smrekov les, zaščiten s sivim premazom, ter oljen macesen, ki bo sčasoma zaradi vplivov okolja naravno posivel. Ker objekt nima napušča, bivanjsko vrednost izboljšujemo s horizontalnimi in vertikalnimi lesenimi senčili. Vloga stenskih senčil je zagotavljanje intimnosti prostora (dnevni in nočni pogledi) ter zaščita pred soncem, vetrom in dežjem. Zavoljo letvic, rezanih pod kotom, izpod nadstreška še vedno ohranjamo pogled v naravo. S stropnimi senčili rešujemo poletno senčenje, saj zaradi odmika lesenega nadstreška sonce pregreva notranjost. Senco in intimo na SZ-strani zagotavlja tudi velik javor. Skrita izvedba detajlov je za minimalistično estetiko izjemno pomembna, zatorej smo v konstrukcijo in tla vgradili kovinska vodila, v vogalne stebre pa skrili odtoke, elektro omarice, svetila in stikala. Skozi rege lesenih stebrov tako preseva ambientalna osvetlitev, močnejšo svetilnost pa po potrebi pridobimo s stropnimi linijskimi LED-diodami. Svojo funkcijo opravlja tudi macesnova klopca, ki prebivalcem ponuja prostor za meditativen počitek, igro, branje ali opazovanje zvezdnih utrinkov.

Sekundarne objekte je treba prilagoditi primarnim, oboje pa uskladiti z okoljem

Ko arhitekturi dodajamo objekte, kot so nadstreški, ute, ograje ali pohištvo, jih je treba stilsko in tehnično prilagoditi. Vizualna enotnost je za oblikovanje zunanjega prostora ključna, tehnična pa se posledično nanaša na bivanjske navade. Stanovalci so prišli do spoznanja, da intenzivna rdeča ni primerna za fasado, saj iz ruralnega okolja močno izstopa, zaradi vremenskih vplivov pa je z leti spremenila tudi svojo podobo in pobledela. S spremembo fasadnega ovoja v pastelno belo so se tako približali gozdnemu robu ter hkrati zadovoljili gradbeno in prostorsko zakonodajo, ki v Sloveniji omejuje uporabo intenzivnih barv. Temu pravimo sodobna zunanja preobrazba.

Špela Pavlič Kos in Jože Kos, foto: Mizarstvo Kos, arhiv naročnika