Ob Bohinjskem jezeru te dni poteka intenzivno odstranjevanje podrtih dreves, ki so podlegla decembrski ujmi. »Z delom se mudi, so poudarili na Zavodu za gozdove Slovenije, zaradi nevarnosti, ki jo podrto in viseče drevje predstavlja sprehajalcem, ob tem pa zaradi smrek v gozdovih obstaja nevarnost širjenja lubadarja, ki je že pred vetrolomom na tem območju povzročil precejšnjo škodo,« poudarjajo na Turizmu Bohinj. Na nevarnosti sprehajalce opozarjajo tudi opozorilne table, dodajajo.

Odločili so se za spravilo dreves po vlakah

Med preučevanjem različnih možnosti spravila lesa iz gozdov na severni obali jezera so razmišljali tudi o možnosti spravila po vodi, vendar bi to preveč poškodovalo obalo jezera. Zato so v Bohinju v dogovoru z Javnim zavodom Triglavski narodni park sklenili, da je najboljša možnost spravila z vzpostavitvijo pripravljene vlake na območju obstoječe pohodniške poti. »Vlaka ni grajena in bo vzpostavljena v najožji možni širini, ki še omogoča spravilo lesa, to je v širini dveh metrov,« so zapisali v Turizmu Bohinj. Severna obala jezera leži v drugem varstvenem območju narodnega parka, v katerem je sonaravno gospodarjenje z gozdom dopustno, pri čemer poudarjajo, da v tem primeru ne gre za gospodarjenje, temveč za odpravo posledic naravne ujme. Ključnega pomena, kot navajajo v Javnem zavodu Triglavski narodni park, bo sodelovanje vseh institucij in lastnikov gozdov po izvedenem spravilu, da se bo območje vrnilo v prvotno stanje in vlako saniralo nazaj v pohodniško pot.

Lubadar, ki že nekaj časa pustoši po bohinjskih gozdovih in vetrolom, ki je drevesa ruval 12. decembra lani, sta v bohinjskih gozdovih povzročila veliko naravno katastrofo in sanacija je, kot se strinjajo tako na Zavodu za gozdove Slovenije in občini Bohinj kot tudi v TNP, nujno potrebna. Dela, ki ob ugodnem vremenu intenzivno potekajo, naj bi bila zaključena do prvomajskih počitnic. »Po končanem delu bo vlaka odstranjena in na novo bo vzpostavljena tudi pot za pešce,« zagotavljajo na Turizmu Bohinj.

Kot smo že poročali, je decembrsko neurje v tem delu najbolj silovito pustošilo prav v gozdovih nad Bohinjskim jezerom. Največ drevja je podrtega čez pohodno pot na več mestih ob severni obali jezera. Tako je na primer veliko podrtih dreves na dvokilometrskem odseku od ribogojnice do struge Govica. V Ukancu, kjer zaradi odboja vetra od stene Komarče prihaja do vrtinčastega viharja, pa so bila drevesa podrta navzkrižno. Precej drevja je vetrolom podrl tudi na južni obali jezera, še opozarjajo v Turizmu Bohinj.