»Večina stanovanj ni prilagojenih življenju v starosti. A starejši si ne želijo drastičnega prehoda iz svojega doma v dom za starejše. »Želijo si še kakšno vmesno stopnjo ali dve,« so na srečanjih po Sloveniji v preteklih mesecih ugotavljali avtorji projekta Sobivamo. Prav ta projekt je lahko po ocenah ministrstva za okolje in prostor, ki aktivnosti vodi, začetek, da se želje starejših uresničijo.

Ob neustreznih stanovanjih težava tudi osamljenost

Ti hočejo običajno čim dlje ostati v svojem stanovanju. Velikokrat je to obdobje mogoče podaljšati že z nekaj pomoči pri vsakodnevnih opravilih, kot so uveljavljena pomoč na domu, dostava hrane, prevozi in druge storitve, ki jih zagotavljajo dnevni centri, domovi za starejše in drugi ponudniki. Tudi nekatere stanovanjske izzive je mogoče rešiti z enostavnimi posegi in ob nizkih stroških poskrbeti za razširitev vrat, namestitev oprijemal, nezdrsljive površine… »Večji posegi – dostopi do stanovanj, stopnice, dvigala… – pa so zahtevnejši in dražji,« so pojasnili na ministrstvu.

Pri tem stroški z arhitekturno neprilagojenimi stanovanji niso edina težava starejših. Ti si poleg osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta hrana in varno domovanje, želijo tudi socialnih stikov in druženja. Med bivanjske izzive starejših so tako na ministrstvu na prva mesta postavili osamljenost, varnost in stroške bivanja, ki se nanašajo predvsem na stroške ogrevanja in vzdrževanja stanovanj.

Ena od možnosti, kako dvigniti kakovost življenja starejših, znižati bivanjske stroške, razširiti socialno mrežo, odpravljati osamljenost in lajšati vsakodnevna opravila, je sobivanje. »Sobivanje je skupno življenje več starejših oseb v stanovanjski skupnosti, kjer si medsebojno pomagajo, se družijo, delijo stroške in drug drugega spodbujajo k aktivnemu načinu življenja,« so avtorji razložili koncept projekta. V tujini so tovrstni modeli že utečeni, v Sloveniji pa gre za novost, ki jo ministrstvo promovira na že omenjenih srečanjih po državi.

Razlike med urbanim in ruralnim prebivalstvom

Po novem bo temu in drugim vprašanjem o stanovanjskih stiskah starejših namenjenih tudi enajst infotočk v vseh mestnih občinah po državi, na katerih bodo zainteresirani med drugim lahko dobili informacije o obstoječih in bodočih možnostih sobivanja, o odpravljanju ovir v stanovanjskih zgradbah in njihovem prilagajanju potrebam starejših, o možnostih selitve v primernejše stanovanje ob hkratni ohranitvi lastništva nad svojim stanovanjem… Prvo infotočko v Kopru bo ministrstvo odprlo danes, drugo v Mariboru jutri, v prihodnjih tednih pa bodo sledile še preostale.

Odziv na projekt je bil po pojasnilih ministrstva doslej dober. »Delavnice oziroma okrogle mize so bile v vseh mestnih občinah zelo dobro obiskane, kar nam je uspelo tudi s pomočjo lokalnih partnerjev projekta,« so povedali in dodali, da so še največ razlik v potrebah in željah starejših zaznali glede na stopnjo urbaniziranosti okolja, torej med prebivalci mestnih občin v urbanem okolju in med tistimi, ki mejijo na podeželje.