Slovenski turizem je lani k BDP neposredno prispeval 1,41 milijarde evrov, kar je bilo 3,3 odstotka skupnega BDP. V letu 2018 naj bi se ta prispevek povečal za 6,1 odstotka na 1,5 milijarde evrov. Do leta 2028 naj bi bila povprečna letna rast 4,1-odstotna, dosežek ob koncu tega obdobja pa 2,24 milijarde evrov oz. štiri odstotke skupnega BDP, kaže marčno poročilo.

Celoten prispevek, upoštevajoč širše vplive turizma, je lani znašal 5,51 milijarde evrov oz. 11,9 odstotka BDP. Prihodnje leto naj bi se okrepil za 6,2 odstotka, v prihodnjem desetletju pa naj bi rasel za povprečno 4,2 odstotka letno in dosegel 8,13 milijarde evrov oz. 14,5 odstotka BDP.

Neposredno je turizem lani v Sloveniji zagotavljal 31.000 delovnih mest oz. 3,7 odstotka vseh zaposlitev v državi. Letos naj bi ta številka porasla za 3,8 odstotka, v prihodnjih 10 letih pa dosegla 40.000.

Turizem prispeval 12,3 odstotke delovnih mest v državi

Upoštevajoč povezane oziroma odvisne dejavnosti je bil prispevek turizma lani 101.500 delovnih mest (12,3 odstotka vseh delovnih mest v državi). Tukaj WTTC za letos napoveduje 3,7-odstotno rast na 105.000 delovnih mest, do leta 2028 pa letno v povprečju 2,1-odstotno na 129.000 zaposlitev.

Prihodki iz naslova izvoza potovanj so v Sloveniji po oceni WTTC lani dosegli 2,49 milijarde evrov oz. 7,7 odstotka vsega izvoza. Tudi tukaj se letos obeta močna, 6,9-odstotna rast, do leta 2028 pa naj bi ti prihodki dosegli 4,12 milijarde evrov.

Slovenija želi sicer v skladu s strategijo trajnostne rasti turizma za obdobje 2017-2021 že v tem času ustvariti najmanj štiri milijarde evrov prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Letos naj bi sicer država zabeležila 3,65 milijona mednarodnih turističnih prihodov, do leta 2028 pa 4,7 milijona.

Investicije v panogi turizma in potovanj so v Sloveniji po navedbah WTTC lani znašale 678 milijonov evrov, kar je predstavljalo 8,8 odstotka vseh investicij. Letos naj bi vlaganja porasla za 7,7 odstotka, do leta 2028 pa dosegla 1,12 milijarde evrov.