Predstavnike podjetij, ki v srčiko svojega poslovanja postavljajo ljudi, je ob ministrici za delo pozdravil Bojan Petan, predsednik uprave Dnevnika. Med drugim je poudaril, da se ambicija Zlate niti poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost uresničiti svoje talente in z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu, podjetja, ki so lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva, vsa ta leta ni spremenila. »Zlata nit ni tekmovanje. Je pa za podjetja in organizacije nikoli končana tekma za izboljšanje razmer za sodelavce, če želijo pridobiti in obdržati najboljše,« je poudaril Petan. Da je Zlata nit izjemno pomembna za slovenski prostor, je prepričana tudi dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. »Poudarek daje odnosu do človeškega kapitala, ki je pomemben in bo z leti še bolj, saj so kadri ključna konkurenčna prednost. Danes se ob pomanjkanju ljudi skrbi za sodelavce nobeno podjetje ne more izogniti. Slovenija je po ravni delovne aktivnosti starejših še vedno na evropskem repu, zato se bo moral odnos do starejših spremeniti. Država samo v projektu ASI temu namenja 30 milijonov evrov za različne projekte. Podjetjem dajemo roko, da se prilagodite starejšim.«