DM Drogerie markt v Zlati niti sodeluje četrtič. Zadnji dve leti imajo v podjetju zaposleno osebo, katere vloga je, da prisluhne sodelavcem, kako se počutijo, njihovim težavam in nato pomaga oblikovati rešitve. »Z njeno pomočjo podjetje pridobi prave informacije o počutju sodelavcev in hkrati lahko ažurno skrbi za potrebne izboljšave,« pojasnjuje Karin Kermavnar Pezdirc, strokovna sodelavka oddelka razvoja kadrov

Kako ste uvrstitev skomunicirali s sodelavci?

O uvrstitvi med finaliste Zlate niti smo sodelavce že prvi delovni dan obvestili preko objave na naši intranetni strani, ki služi kot temeljni kanal za hitro obveščanje. V poslovalnicah in logističnemu centru, kjer vsi pri svojem delu ne uporabljajo računalnika, se je novico natisnilo in izobesilo na oglasne deske, da je res dostopna vsakemu. Kasneje smo rezultate predstavili na Projektnem dnevu, ki se ga udeležujejo predvsem vodje in informacije prenesejo naprej na svoje sodelavce. Dodatno smo oblikovali prispevek vključno s povzetkom rezultatov za naš interni časopis, ki ga osebno prejme vsak sodelavec.

Kakšne ukrepe ste že sprejeli na osnovi dosedanjih anket med zaposlenimi

V Zlati niti smo nazadnje sodelovali leta 2009, smo pa v vmesnem času večkrat izvajali interno koncernsko anketiranje sodelavcev, s katerim merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo naših sodelavcev. Ne glede na izvajanje anketiranj v DM ves čas stremimo k novim izboljšavam, pri čemer prisluhnemo predlogom sodelavcev. Njihova mnenja so nam pomembna in lahko rečemo, da imajo veliko težo. Tako smo na primer v zadnjem obdobju sodelavce vse bolj začeli vključevati v oblikovanje novih projektov in dogodkov, pri čemer se tisti, ki jih sodelovanje zanima, javijo sami preko razpisov. Poleg sodelovanja pri projektih imamo v podjetju tudi stalne delovne skupine, ki vključujejo različne nivoje sodelavcev s skupnim ciljem optimizacije procesov v posameznih resorjih. Preko različnih načinov spodbujamo dobro informiranje zaposlenih, med katere spada tudi Teden odprtih vrat, kjer resorji in oddelki drugim sodelavcem predstavijo svoje delo ter tako spodbujamo razumevanje vpliva posameznika na skupno delovanje podjetja.

Imate tudi lastno akademijo...

Z njo skrbimo za osebno in poklicno rast naših sodelavcev, kjer lahko v širokem naboru usposabljanj izbirajo med 29 različnimi izobraževanji, ki so usmerjena v spoznavanje podjetja, osebni razvoj, mehke veščine komunikacije in vodenja ter strokovna usposabljanja predvsem za naše prodajno osebje. Vsako leto organiziramo štiri večje dogodke za vodje, kjer skrbimo za rast vodstvenih kompetenc. Spodbujamo tudi samoučenje naših sodelavcev preko lastne DM knjižnice, stremimo pa tudi k oblikovanju spletnega učnega okolja, s čimer bomo omogočali učenje.

Večja novost, ki prihaja že letošnjo jesen, je DM akademija, s katero bomo sodelavce iz prodaje kot prvi v Sloveniji izobraževali v drogeriste. Še večja strokovnost prodajnega osebja bo tako pripomogla k oplemenitenju potreb naših kupcev, hkrati pa vpeljujemo tudi trenersko mrežo v naših prodajalnah, s pomočjo katere bomo dodatno krepili prodajne veščine. Nenazadnje velja še omeniti, da dajemo vse več poudarka promociji zdravja, za kar imamo oblikovane različne programe – od delavnic na temo zdrave prehrane do novosti, kjer se bomo povezali s fizioterapevti, ki posameznikom pomagajo do boljšega zdravja hrbtenice.

Imate pa še druge dejavnosti, kajne?

Pomemben del naših zaposlenih je tudi njihovo uvajanje v delo, saj se zavedamo pomena vključevanja v novo delovno okolje, zato z mentorstvom spodbujamo čim prijetnejši način spoznavanja dela in okolja. Prihodi mlajših generacij so vzpodbudili tudi našo skrb za učinkovito medgeneracijsko sodelovanje, kjer ozaveščamo vodje, kako pomembno je oblikovati delovno okolje tako, da nam omogoča izražanje individualnosti, ki je v središču naše filozofije.

Prirejamo tudi različna neformalna druženja, kot so pikniki, novoletna zabava, miklavževanja, sodelavke pa se množično udeležujejo našega vsem znanega dm teka za ženske. Družbeno odgovorno udejstvovanje je tudi eno izmed načel podjetja, zato so se nekateri sodelavci, željni pomagati drugim, usposobili za pomoč pri naravnih nesrečah. Ker nam je pomembna skrb za sočloveka, smo organizirali tudi tečaj nudenja prve pomoči, s poudarkom na oživljanju. Podjetje deluje zgledno v okolju tudi z dobrodelnostjo, saj na različne načine pomaga socialno ogroženim družinam, ljudem s posebnimi potrebami, ustanovam, kot so materinski domovi, zavetiščem za male živali in drugim neprofitnim organizacijam.

Ali uvrstitev med finaliste Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev komunicirate tudi s poslovnimi partnerji in ali uvrstitev izpostavljate pri iskanju novih sodelavcev?

Na našo uvrstitev med finaliste najboljših zaposlovalcev v Sloveniji smo zelo ponosni, zato nameravamo dosežek komunicirati preko naše spletne karierne strani.

V kolikšni meri lahko Zlati niti pripišete ohranjanje visoke kakovosti odnosov med zaposlenim in organizacijo ali bi bili odnosi dobri tudi brez nje oziroma katere ukrepe ste uvedli, ker vas k temu spodbujajo ugotovitve Zlate niti?

Zlata nit je za nas potrditev, da delamo dobro in nudimo sodelavcem prijetno, zdravo in kreativno okolje, v katerem lahko izkoristijo svoj potencial ter rastejo na poklicnem in osebnem področju. Da dosežeš takšen rezultat, je potrebno v tej smeri delati ves čas, spremljati zadovoljstvo sodelavcev, jim prisluhniti in spodbujati njihov razvoj.

Koliko ljudi trenutno dela v DM Drogerie Markt in koliko naj bi jih predvidoma konec tega leta?

Trenutno je v podjetju zaposlenih 665 izjemnih sodelavcev, glede na planirano rast pa pričakujemo, da bo do konca leta številka presegla 700.

Ali tudi vi ugotavljate, da imajo strokovnjaki premalo prodajnih aspiracij in vodstvenih kompetenc, kot je to nedavno ugotovil Competo?

V uvajanje vsakega posameznika vložimo veliko virov, saj po zaključeni formalni izobrazbi nimajo osvojenih vseh znanj in kompetenc, ki jih potrebujemo. Zato smo osnovali različna področja usposabljanj, s katerimi pomagamo posameznikom, da manjkajoče znanje in kompetence osvojijo. Zelo pomembna so nam strokovna znanja prodajnega osebja, zato uvajamo z oktobrom tudi novost, kjer bomo našim zaposlenim ponudili možnost pridobivanja izobrazbe drogerista, kar v Sloveniji še ne obstaja. Dolgoročno si bomo prizadevali za njegovo priznavanje tudi na nacionalni ravni. Ravno tako se zavedamo, da so prodajne kompetence ključne za uspešno prodajo, zato smo v fazi oblikovanja trenerske mreže, ki jo bodo sestavljali izkušeni prodajalci z namenom coachinga ostalih sodelavcev v prodaji.

Sistematično vlagamo tudi v razvoj vodstvenih veščin, ki obsegajo spoznavanje določenih tehnik vodenja, vodstveno komunikacijo, tehnike pogajanj in principe vodenja projektov. Prav tako se trudimo, da tudi na tem področju obravnavamo teme, ki so aktualne v trenutnem družbenem času in okolju. jpš