Adria Mobil sodi med tiste gazele, ki ob hitri rasti redno merijo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Tokrat v Zlati niti sodeluje sedmič. Lani je podjetje prevzel francoski Trigano, ki ima na kadrovskem področju podobna stališča kot novomeška gazela, poudarja Sonja Gole, generalna direktorica Adria Mobila.

»Prav kadrovsko področje je tisto, kjer imata Adria Mobil in Trigano podobna stališča, vrednote in strateške usmeritve – oboji se namreč zavedamo, da so prav zaposleni s svojim znanjem, idejami, motivacijo in zavzetostjo tisti, ki pomenijo pomembno konkurenčno prednost za vsako podjetje. Visoka stopnja zaupanja v vodenje družbe Adria Mobil se tako odraža tudi na področju kadrov, kjer gre za ujemanje vrednot in strategij na področju kadrovske politike. Temelj učinkovitega delovanja celotnega sistema je ozaveščanje vseh zaposlenih o prevzemanju odgovornosti za skupne rezultate. Tak način delovanja zahteva odprto in pošteno komunikacijo ter sodelovanje.«

Adria Mobil v predstavitev družbe redno vključuje tudi informacijo o vključenosti v izbor Zlata nit, ki zaokroža prizadevanja Adrie Mobil za dolgoročno gradnjo pozitivnih odnosov z zaposlenimi, za uvajanje dobrih praks na področju ravnanja z ljudmi ter s tem nadgradnjo konkurenčnosti blagovne znamke Adria.

Najboljši zaposlovalec

»V okviru kariernih sejmov in drugih priložnosti, predvsem z aktivnim sodelovanjem s šolskim centrom Novo mesto, s šolami in fakultetami ter inštituti tehničnih smeri, kjer se kot podjetje predstavljamo iskalcem zaposlitve, pa je Zlata nit vsekakor pomemben in referenčen projekt, saj želimo biti v skladu z našo strategijo top zaposlovalec, privlačen za vse iskalce zaposlitve tako v regiji kot v mednarodnem okolju,« izpostavlja širši pomen Zlate niti Sonja Gole.

V družbi Adria Mobil so v zadnjih dveh letih zaposlili več kot 400 novih sodelavcev. Trenutno je v družbi Adria Mobil 994 zaposlenih, na ravni skupine pa nekaj manj kot 1700. Glede na letni načrt se letos število zaposlenih ne bo bistveno spreminjalo, večji obseg zaposlovanja pa načrtujejo v prihodnjem letu, ko bodo z zaključkom investicije v širitev proizvodnih zmogljivosti izpolnjeni pogoji za povečanje obsega proizvodnje ter morebitno uvedbo novih delovnih izmen.

Z devetsto zaposlenimi

V četverici podjetij, ki v Zlati niti tokrat sodelujejo desetič, je tudi Alpe-Panon, McDonald's, ki se redno uvršča med finaliste v kategoriji velika podjetja. Poleg McDonald'sa so desetkrat kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo merila podjetja Amplexor Adriatic, ATech in Butan plin. Družba Alpe-Panon, McDonald's, ki jo vodi Srđan Krumpak, zaposluje 950 sodelavcev. »V desetih letih smo bili priča številnim spremembam in na vse poslovne izzive smo morali odgovoriti s premišljenimi kadrovskimi ukrepi. Predvsem v zadnjih nekaj letih smo naše poslovanje korenito preobrazili in z njim dosegli povsem nov nivo – nove restavracije, nov način postrežbe gostov kot tudi novosti v kadrovski politiki. Ne skrivamo ambicij, da si na kadrovskem področju želimo biti vse boljši, zato na prvo mesto postavljamo informiranost zaposlenih, ki so vselej obveščeni o novostih in dosežkih preko internih obvestil in glasil, naše internetne strani in FB strani McDonald'sa,« ja pojasnila Petra Erbida, odgovorna za kadre in pravne zadeve v podjetju.

Na osnovi rezultatov lanskoletne ankete Zlata nit in interne ankete o zadovoljstvu zaposlenih so letos korenito spremenili Pravila o načinu dela in nagrajevanja zaposlenih. »Želimo si, da se naši zaposleni v podjetju dobro počutijo in so za svoje delo dobro nagrajeni. Zato smo z letošnjim marcem povišali plače vsem zaposlenim, vpeljali nov sistem nagrajevanja delavcev za dobro delo in uvedli ugodnosti, ki jih naši zaposleni prepoznajo kot dobre oziroma jih motivirajo pri njihovem vsakdanjem delu. Glavno vodilo pri tem nam je bilo dobro počutje in zadržanje zaposlenih, seveda pa si želimo s temi spremembami privabiti tudi nove kadre, ki bodo skupaj z ostalimi kreirali nove uspehe našega podjetja.«

Ne gre brez Zlate niti

Zlata nit in druge kadrovske aktivnosti se pri njih prepletajo. V desetih letih je izbor pri njih postal že stalnica, ki dopolnjuje njihove uveljavljene načine zbiranja povratnih informacij s strani zaposlenih. »Pri tem še večjo objektivnost, ki jo zagotavlja zunanja, strokovna komisija, vidimo kot zelo pomemben doprinos k našim praksam. Ugotovitve Zlate niti so nas nagovorile, da se še bolj osredotočimo na komunikacijo med zaposlenimi in trening zaposlenih. V ta namen smo vpeljali organizacijske spremembe, nove načine treninga in nove skupne dogodke s poudarkom na spodbujanju timskega duha in pripadnosti podjetju,« poudarja Petra Erbida.