Ker so na ljubljanski mestni občini sredi marca izbrali izvajalca, ki se bo že kmalu lotil rušenja starega in gradnje novega prizidka k bežigrajski enoti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, se bodo morale nekatere bežigrajske ambulante v začetku prihodnjega meseca iz Kržičeve ulice preseliti na začasne lokacije.

V začetku aprila se bodo iz starega prizidka tako najprej preselile tamkajšnje ambulante zdravstvenega varstva predšolskih otrok, dan zatem pa še ambulante zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. Selitev dispanzerjev bo potekala od 4. do 6. aprila. Predšolski dispanzer bo nato od petka, 6. aprila, v popoldanski izmeni (od 13. ure dalje) deloval v prostorih enote Center na Metelkovi ulici 9, medtem ko bodo ambulante zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine nemoteno začele delovati v ponedeljek, 9. aprila, v prostorih črnuške področne enote ZD Ljubljana na Primožičevi ulici 2.

Ordinacije, lekarna, parkirišče

Da bodo stari prizidek bežigrajske enote porušili in na njegovem mestu zgradili novega, bolj prostornega, je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal že oktobra 2015 na odprtju prenovljenih prostorov v drugem nadstropju osrednje stavbe bežigrajskega zdravstvenega doma. Za širitev so se na občini odločili zaradi vse večje prostorske stiske, s katero so se za Bežigradom srečevali bolniki in zaposleni na predšolskem in šolskem dispanzerju. »Glede na izvedensko mnenje gradbene stroke o pregledu obstoječega prizidka nadgradnja tega ni mogoča, zato je edina rešitev gradnja novega objekta,« so svojo odločitev, da prizidka ob južni strani glavne stavbe ne obnovijo, temveč tam zgradijo novega, pred slabimi tremi leti pojasnili v občinski službi za razvojne projekte in investicije.

Po zgraditvi novega prizidka bodo v kleti urejeni parkirišče in garderobe za zaposlene. V pritličju bosta lekarna in vhod v zdravstveni dom, v prvem nadstropju bo predšolski dispanzer s štirimi ordinacijami, v drugem nadstropju šolski dispanzer s prav tako štirimi ordinacijami, v zadnjem nadstropju pa bodo urejene učne ambulante.

Do prizidka v slabem letu in pol

Do kdaj bodo pacienti morali obiskovati ambulante v Črnučah in na Metelkovi, v ljubljanskem zdravstvenem domu niso natančno napovedali, je pa iz razpisne dokumentacije za gradnjo novega prizidka razvidno, da bodo morala biti gradbena dela končana v približno enem letu in pol.

Dela bodo potekala v dveh fazah, za izvedbo 6,2 milijona evrov vrednega projekta pa so na občini kot najugodnejšega ponudnika izbrali koprsko podjetje Makro 5 gradnje. V prvi fazi bo izbrani izvajalec moral zgraditi novo transformatorsko postajo in jo priključiti na omrežje. V drugi fazi bodo delavci porušili prizidek in zgradili novega. Na občini so že ob objavi razpisne dokumentacije poudarili, da si bosta fazi sledili brez premora in da bo delo v glavni stavbi zdravstvenega doma tudi med gradnjo potekalo nemoteno.