O subkulturah se v šoli učimo zelo malo, morda celo premalo. Večinoma o njih slišimo le iz zgodbic naših staršev ali starejših sorodnikov in prijateljev, včasih pa tudi od kakšnega sovrstnika, ki ga to zanima, vendar je teh bolj malo. Da bi izvedeli, ali poznajo subkulture in ali imajo za njih kakšen pomen, sva anketirali dijake I. gimnazije v Celju.

Spletno anketo je izpolnilo 170 dijakov in dijakinj. Večina jih je odgovorila, da so za pojem subkulture že slišali, vendar pa jih kar 70 odstotkov meni, da o njih vedo premalo. V anketi sva navedli določene znane subkulture celjske regije, kot so florjani, hipsterji, pankerji, metalci, skejterji in rokerji.

Najbolj prepoznane subkulture so bili pankerji, rokerji in metalci. Florjani so navijači Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, vendar jih pozna manj dijakov. Zanimalo naju je tudi, ali so dijaki privrženci katere izmed teh subkultur. Rezultati so bili večinoma negativni. Razlogov, zakaj se ne pridružijo, je bilo veliko, največkrat pa so dijaki odgovarjali, da subkulture niso več aktualne in da jim nobena ne ustreza popolnoma. Nekateri niso dovolj ozaveščeni o nobeni subkulturi ali pa je ne poznajo dovolj dobro, da bi se vanjo vključili. Presenetljiv je bil zagotovo podatek, da se dijaki zaradi pomanjkanja poguma ne pridružijo tem posebnim skupinam ljudi, ki jih združujejo isti interesi in želje. Le 14 odstotkov anketiranih je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno. Zasledili sva, da se dijaki najpogosteje prištevajo med rokerje, hipsterje in florjane.

Skejterji, rokerji in metalci

Dijaki menijo, da subkulture niso več tako razširjene kot nekoč. V anketi sva se osredotočili predvsem na razširjenost subkultur v Celju in dijake povprašali, katere se pojavljajo na tem območju. Največkrat so odgovarjali, da skejterji, rokerji in metalci. Zanimalo naju je, ali mogoče vedo, kje se posamezne subkulture združujejo. Navajali so predvsem kavarne v središču mesta, denimo Kuba, Metropol in Bar Xxx. Zanimivo je, da so navedli ploščad pred I. gimnazijo v Celju. Tu velikokrat opazimo predvsem skejterje. Vedno bolj priljubljen kraj za srečevanje mladih, tudi privržencev subkultur, postaja Celjski mladinski center.

70 odstotkov anketirancev meni, da so subkulture v Celju še vedno žive, saj jih srečujejo na ulici, združenjih ali na koncertih. Zdi se jim, da imamo ljudje še vedno različne poglede in interese, da se lahko tako vključimo v katero subkulturo.

Subkulture bledijo

Na vprašanje, ali dijaki spoštujejo in sprejemajo subkulture kljub drugačnosti, je 150 dijakov odgovorilo pritrdilno. Veliko dijakov se tudi zaveda, da pripadnike subkultur pogosto drugi obsojajo, češ da je to nekaj nenormalnega, čudnega. Glede na podatke lahko zaključiva, da čeprav subkulture počasi bledijo, so do neke mere še vedno ohranjene in še niso popolnoma pozabljene.