Danes popoldne je vodstvo družbe RTC Krvavec uradno preklicalo za danes sklicano skupščino delničarjev RTC Krvavec, na kateri naj bi dokončno potrdili postopek in izvedbo prodaje ter novo dvočlansko upravo. Natančen razlog ni znan, lahko pa omenimo, da so udeleženi v poslu zdaj glede urejanja notarskih zadev v zvezi s pogodbo o prodaji že pri tretjem kranjskem notarju.

Po nekaterih namigih so vzrok za preložitev skupščine v maj med drugim predvidevanja, da bodo takrat imeli delničarji tudi vse podatke o poslovanju družbe v lanskem letu. Manjši delničarji naj bi sicer načrtovali kup vprašanj na odpovedani skupščini. Prav tako pa smo izvedeli, da se je država, kot solastnica Uniorja, ob koncu prodajnega procesa vendarle začela zanimati za sam postopek prodaje RTC Krvavec.

Podjetje RTC Krvavec, ki ga prodaja skoraj stoodstotni lastnik Unior iz Zreč, je že nekaj mesecev pod drobnogledom javnosti, tako zaradi kupca kot tudi načina nakupa. Nova lastnica Krvavca naj bi bila Alpska investicijska družba s sedežem v Ljubljani, njen direktor in lastnik pa je škofjeloški podjetnik Janez Janša, ki mu je od države uspelo iztožiti visoko odškodnino, ker je bila ta v sodnih postopkih prepočasna in je zagrešila tudi nekaj postopkovnih malomarnosti.

Unior je zavezo o prodaji turističnega dela podjetja sprejel zaradi visoke zadolženosti, Krvavec pa so prodajali večkrat in dlje časa. Resen kupec je bila občina Cerklje, vendar je doslej njene namere preprečilo računsko sodišče, ki je nasprotovalo temu, da bi skupaj z lokalnimi podjetniki in turističnimi delavci kupila RTC Krvavec. Občina, ki je brez dolgov in je za kupnino že pripravila določena sredstva, že več kot leto dni čaka na odgovore s treh ministrstev, ki so jih opozorili na posledice takšnega stališča računskega sodišča.

Zatikalo se je pri podpisu kreditne pogodbe

Cena Krvavca sicer uradno ni znana, po neuradnih podatkih pa naj bi presegala šest milijonov evrov. V to so všteti tudi dolgovi Krvavca, med katerimi prevladujejo tisti do Uniorja. Prav način, kako naj bi te dolgove iz preteklosti pokrival novi lastnik, podjetnik Janša, so razburile tudi zaposlene, ki so sklicali zbor delavcev, na katerem je bil prisoten tudi novi lastnik. Slednji je do zdaj v javnosti ovrgel dvome o načinu plačila kupnine oziroma o njegovih dosedanjih poslovnih podvigih.

Zatikalo se je tudi pri podpisu kreditne pogodbe, saj je ni hotel podpisati zdaj že nekdanji direktor RTC Krvavec Srečko Retuznik, ki je tudi odkrito izrazil dvom o načinu nakupa Krvavca. Zmotil ga je dogovor kupca in banke Intesa Sanpaolo o refinanciranju dolgov, za katerega pa Janša trdi, da je transparenten in zakonit. Podaljšani rok za dokončanje postopka prodaje je bil sicer določen za sredino aprila, a se očitno še lahko zamakne.