Danes se AID izteka že večkrat podaljšani rok za plačilo kupnine in izpolnitev vseh odložnih pogojev za dokončanje pravnega posla z zreškim Uniorjem za nakup 98,56-odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec. V Uniorju odgovore glede izpolnitve zahtev in nadaljnjih postopkov napovedujejo za sredo.

Danes pa je sporočilo za javnost poslala uprava RTC Krvavca, ki tako odgovarja na ponedeljkove trditve lastnika AID Janeza Janše, da bi se s prevzemom pogoji poslovanja močno izboljšali, Krvavec pa bi postal odlično in finančno uspešno turistično središče. S temi trditvami se je Janša odzval na izraženo skrb na Krvavcu, da bi prevzem povzročil škodo podjetju in ogrozil delovna mesta.

Kot danes navaja direktor RTC Krvavca Srečko Retuznik, so trditve potencialnega kupca tendenciozne in ne odražajo dejanskega stanja do sedaj izvedenih aktivnosti v smeri nakupa družbe. Ob tem pa poudarja, da bo vodstvo družbe vedno delovalo v dobro družbe in posledično tudi v dobro vsakokratnega lastnika družbe.

»Če bodoči kupec želi in pričakuje aktivno vlogo uprave ciljne družbe v smeri, da slednji sodeluje pri podpisovanju kreditnih pogodb z bankami, ki bodo zagotovile plačilo kupnine in izpolnitve ostalih finančnih pogojev, je stališče ciljne družbe, da takšna pričakovanja bodočega lastnika presegajo pristojnosti uprave ciljne družbe,« je izpostavil Retuznik.

Janša je namreč Retuzniku očital, da je samovoljno zavrnil podpis kreditnih pogodb, kar naj bi škodovalo RTC Krvavcu in prodajalcu, saj da bi se s prevzemom močno izboljšali pogoji poslovanja Krvavca, s plačilom kupnine in prevzemom financiranja pa bi zelo visoka sredstva pridobil tudi Unior.

»Obstoječa uprava družbe bo vedno, tako kot do sedaj, delovala v dobro družbe, ki jo vodi, kar pomeni, da ne bo obremenjevala svojega premoženja za izpolnitve obveznosti bodočega kupca,« pa je poudaril Retuznik in pojasnil, da do podpisa kreditnih pogodb 1. februarja ni prišlo zaradi izrecne odklonitve notarja, ki zaradi svojih strokovnih pomislekov ni želel v obliki notarskega zapisa sestaviti nameravanega kreditnega posla.

Upravi ciljne družbe ob tem ni jasno, zakaj se ciljno družbo sploh vključuje v posel pri spremembi lastništva družbe. Pričakuje, da bo bodoči lastnik svoje obveznosti izpolnil tako, kot to zahteva zakonodaja, in sicer, da bo bodoči lastnik zagotovil svoj lasten vir financiranja kupnine in svoj lasten vir izpolnitve drugih finančnih pogojev za izvedbo spremembe lastništva.