Unior, ki je do torka pričakoval plačilo kupnine za RTC Krvavec, je sporočilo o novem aneksu objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze. Vodstvo družbe RTC Krvavec je sicer v torek izrazilo zaskrbljenost zaradi prodaje Alpski investicijski družbi, katere lastnik je družba Infohip, zakoniti zastopnik pa kranjski podjetnik Janez Janša.

Bojijo se, da družba po spremembi lastništva ne bo poslovala kot dober gospodar in ne bo dosegala pozitivnega poslovanja, »kaj šele rasti in razvoja«.

Nakup družbe RTC Krvavec Alpski investicijski družbi z odobritvijo kredita omogoča Banka Intesa Sanpaolo. Kreditna pogodba naj bi določala, da se Alpska investicijska družba zavezuje v korist banke zastaviti vrednostne papirje družbe RTC Krvavec. Zastavitelj pri odobrenem kreditu naj bi bila tudi družba RTC Krvavec s svojimi premičninami in nepremičninami. Zato se v RTC Krvavec ob tem tudi sprašujejo, ali bo nakup delnic vsaj delno financirala družba RTC Krvavec ali Alpska investicijska družba.

Ponudbo za nakup deleža v RTC Krvavec sta sicer oddala dva ponudnika, za kupca pa je bila izbrana Alpska investicijska družba, ker je podala najugodnejšo ponudbo. Cena ostaja poslovna skrivnost, po neuradnih podatkih nekaterih medijev pa znaša tri milijone evrov. Kupec je banki predstavil tudi razvojne načrte, ki zagotavljajo refinanciranje dolgov družbe RTC Krvavec.