Na dolenjski avtocesti je načrtovana preplastitev 7,1 kilometra avtoceste na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim, tako v smeri Obrežja kot Novega mesta. Skupno gre za 14,2 kilometra vozišča ter celotnega priključka Smednik. V četrtek bodo po jutranji prometni konici začeli postavljati zapore smernega vozišča avtoceste proti Obrežju. Promet bo urejen po nasprotni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Na Darsu ocenjujejo, da bodo dela predvidoma trajala 31 dni. To pomeni, da bodo potekala tudi v času velikonočnih praznikov.

Na priključku Smednik bosta izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Obrežju prek začasnih prehodov večinoma odprta. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah. Ves čas trajanja zapore bo zaprto počivališče Zaloke proti Obrežju.

Predvidoma 25. aprila bodo začeli tudi z drugo fazo obnove, ki bo trajala predvidoma 31 dni

Zaprto bo smerno vozišče avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim proti Novemu mestu. Promet bo urejen po nasprotni, obnovljeni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Podobno kot v prvi fazi, bosta na priključku Smednik izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Novemu mestu večinoma odprta, in sicer prek začasnih prehodov. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah. Ves čas trajanja zapore, predvidoma 31 dni, bo zaprto počivališče Zaloke proti Novemu mestu.

Izvajalec del preplastitve dolenjskega avtocestnega odseka med Dobruško vasjo in Drnovim je novomeško gradbeno podjetje CGP, pogodbena vrednost pa z davkom znaša 7,2 milijona evrov. Kot so še zapisali na Darsu, bodo predvidoma v nedeljo začeli postavljati tudi zapore smernega vozišča iz Postojne proti Uncu. Pripravljalna dela za postavitev zapore dela bodo sicer stekla že v petek zunaj obdobja prometnih konic. Od ponedeljka zgodaj zjutraj dalje bo promet že urejen po polovici viadukta, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela se bodo začela na levem objektu, po katerem je tekel promet med lansko obnovo, nato pa se bodo v celoti zaključila še na desnem objektu, kjer je ostalo predvsem nekaj sanacijskih del.

Promet bo med zaporo levega viadukta preusmerjen na sosednjega, kjer bo na razdalji približno en kilometer urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Delovna zapora bo tako po dolžini precej krajša od lanske, saj bo zgolj na širšem območju viadukta, ne pa tudi na trasi avtoceste. Nekoliko širši bodo tudi vsi štirje začasni vozni pasovi, ki bodo urejeni po obnovljenem vozišču viadukta.

S prihodom pomladnega vremena se bo nadaljevala obnova vipavske hitre ceste.