Tam, kjer so gradbeniki lani končali obnovo hitre ceste skozi Vipavsko dolino, bodo prihodnji mesec nadaljevali. »Letos bomo obnovili nekaj manj kot osem kilometrov obeh smernih vozišč hitre ceste od Vipave proti Selu in od Sela proti Vipavi. Gledano iz smeri Vipave se bo obnova začela približno dva kilometra pred priključkom Ajdovščina in bo potekala do stika, kjer se je končala lanska,« pojasnjuje Marjan Koler iz Družbe RS za avtoceste (Dars).

Delavci bodo obnovitvena dela začeli takoj, ko bodo nastopile ugodne vremenske razmere oziroma najpozneje po koncu zimske službe na avtocestah in hitrih cestah. »To je predvidoma sredi marca. Če bodo dela stekla v sredini marca, bi lahko bila končana predvidoma konec julija,« Koler napoveduje, da bo del poletne turistične sezone promet po dolini že tekel gladko. Obnova bo državo brez vključenega davka stala 12,4 milijona evrov.

Med izvajalci ponovno Kolektor CPG

Na javni razpis za izvajalca, ki je bil objavljen v začetku julija lani, je prispela ena ponudba: skupni nastop Kolektorja CPG in Cestnega podjetja Koper. Med izvajalci bo tako tudi tokrat podjetje Kolektor CPG, ki se mu je lani v sklepni fazi obnove ponesrečilo pri zaključnem sloju. »Prišlo je do nezadostne ravnosti obrabne plasti asfalta, kar se ugotavlja s standardiziranimi meritvami po dokončanju del. Napaka se je zgodila pri sami izvedbi del, zanjo je odgovoren izvajalec, ki je septembra tudi na lastne stroške izvedel sanacijo,« ponovno izbiro izvajalca utemeljujejo na Darsu.

Med obnovo bodo razširili in podaljšali obstoječe odstavne niše in tako poskrbeli za večjo prometno varnost, obe polovici hitre ceste bosta po obnovi ločeni z betonsko varovalno ograjo in ne več z jekleno. Promet bo med obnovo urejen dvosmerno po polovici hitre ceste, priključek Ajdovščina bo večinoma odprt za promet. Zaprli ga bodo le med preplaščanjem priključka, kar bo predvidoma trajalo po dva tedna na vsaki polovici hitre ceste. V sklopu letošnje obnove bodo namreč obnovili tudi vse štiri dotrajane uvozno-izvozne krake na priključku Ajdovščina, na viaduktu Lijak na odseku Vogrsko–Šempeter pa bodo zamenjali dilatacijo.

Obnova ni zadnja

Na Darsu zatrjujejo, da letošnja obnova na vipavski hitri cesti ni zadnja. Še letos nameravajo odstraniti končno cestninsko postajo vipavske hitre ceste Nanos, tečejo pa tudi že priprave za prihodnja leta. »Trenutno je v postopku javni razpis za projektiranje obnove preostalih 6,1 kilometra hitre ceste med Selom in Vogrskim ter 4,5 kilometra med Vogrskim in Šempetrom, sledil bo javni razpis za izvajalca obnovitvenih del. Načrtujemo, da bi en del obnovili v letu 2019, skupaj s takrat predvideno odstranitvijo cestninske postaje Bazara, preostalo pa v letu 2020,« načrt razloži Koler. Neobnovljen bi potem ostal smo še odsek med Podnanosom in Vipavo. Po sedanjih načrtih Darsa bi na vrsto za obnovo prišel leta 2021.