Nižja nezaposlenost, višje plače, nižji javni deficit ter višja gospodarska rast so rezultati ekonomske politike, ki ima s čudežem opraviti toliko, kolikor je bila portugalska vlada uspešna v prikrojevanju oziroma prilagoditvi strogih varčevalnih ukrepov socialnim razmeram, s katerimi je evropska trojka pogojevala pomoč za reševanje finančne krize pred petimi leti. Za preprečitev gospodarskega zloma države sta EU in Mednarodni monetarni fond namenila 78 milijard evrov.

Zaprlo jim je usta

Še pred dvema letoma so lokalni mediji iz leve vlade brili norce in kot populističen označili njen program, v katerem se je zavzemala, da izvajanje varčevalnih ukrepov ne bi šlo na račun najranljivejšega dela družbe niti krčenja osnovnih socialnih storitev. Danes pa si niti portugalska opozicija niti Bruselj ne drzneta kritizirati njene strategije, kajti gospodarski kazalniki so ugodni.

Po podatkih portugalskega nacionalnega inštituta za statistiko (INE) je imelo portugalsko gospodarstvo leta 2017 2,7-odstotno rast, kar pomeni najvišjo stopnjo rasti BDP po letu 2000, odkar je sprejela evro za svojo valuto. Leto prej je BDP zrasel za 1,6 odstotka, za 2018 pa si vlada obeta 2,2-odstotno rast, predvsem na račun zamrznitve gradnje infrastrukture in usmeritve gospodarskega razvoja v turizem, večji izvoz, pa tudi domačih in tujih vlaganj in razvoja novih tehnologij.

Nižja brezposelnost, višje pokojnine in minimalna plača

Po mnenju portugalskega finančnega ministra Maria Centena, ki je od decembra lani tudi predsednik evroskupine in predseduje svetu guvernerjev evropskega mehanizma za stabilnost, gre za najvztrajnejšo rast v zadnjem desetletju s pozitivnimi učinki tudi na trgu dela. Podatki INE kažejo najnižjo stopnjo nezaposlenosti, ki je bila januarja letos 7,9-odstotna (410.600 ljudi), kar je precej manj kot leta 2013, ko je bila 17,3-odstotna (950.000 ljudi).

Od leta 2013 do danes se je za 63,3 odstotka povečalo število delovnih mest oziroma novih zaposlitev za določen čas, kot ugotavlja Center za družbene študije pri Univerzi v Coimbri. Premier Costa pa poudarja, da so zrasle tudi pokojnine in plače, minimalna plača je zrasla s 485 na 557 evrov.

V primerjavi z drugimi državami evrskega območja so plače na Portugalskem precej nižje, kar poleg davčnih olajšav za nove investicije privablja tuji kapital. Vlada med svojimi ukrepi izpostavlja tudi skrajšanje delovnika zaposlenih v javni administraciji na 35 ur na teden, povečanje davka za velika podjetja, znižanje davčne stopnje na dohodnino za družine z dohodki, nižjimi od 7091 evrov na leto, in povečanje prispevne stopnje za tiste z visokimi dohodki. Prav tako zagotavlja nižjo ceno plina in elektrike ter šolskih potrebščin za revne družine.

Trije novi davki

Varčevanje na socialnem področju izvaja dokaj zadržano in obzirno, ne oziraje se zahteve trojke. Kljub temu ji je uspelo zmanjšati proračunski deficit na 1,2 odstotka BDP, po napovedih pa bo imela letos celo suficit. A še vedno se spopada z visokim javnim dolgom. Ta je lani znašal 130 odstotkov BDP, letos je padel na 126,2 odstotka, kar predstavlja nekaj več kot 232 milijard evrov.

Portugalski premier Antonio Costa si z dobrimi rezultati svoje vlade poskuša pridobiti večji vpliv tudi na prihodnjo politiko Evropske unije. Pred nekaj dnevi je predlagal, da se preuči možnost uvedbe treh novih davkov, in sicer za digitalne platforme, ekološki davek in davek na mednarodne finančne transakcije, s čimer bi kompenzirali izpad prihodkov v evropski proračun zaradi brexita.