Danfoss bo 15. marca prizorišče prvega HR hekatona, ki ga pripravlja v sodelovanju s Competom. Na celodnevnem dogodku bodo zaposleni iz osmih podjetij skupaj s študenti kadrovskih smeri razmišljali o izzivih, ki jih prinaša prihodnost dela, ter »hekali«, torej našli zanje konkretne rešitve.

»Delo je vse težje breme, zato bi morali k njemu pristopiti na bolj inteligenten način. Osebno sem prepričan, da se bosta dolžina delovnega časa in naš pristop do njega že v petih do desetih letih močno spremenila,« poudarja Perry Timms, kadrovski futurolog in avtor knjige Transformational, ki bo kot uvodničar ogrel ekipe za čim bolj učinkovit kick off.

Interdisciplinarnost, modrost in mladost

»Vse raziskave, naj gre za oxfordsko univerzo, McKinsey ali katero drugo, pravijo, da bi lahko zaradi avtomatizacije in digitalizacije že v naslednjih desetih letih izgubili od 50 do 60 odstotkov obstoječih delovnih mest,« je med drugim dejal britanski kadrovski strokovnjak v intervju za Dnevnik oktobra lani.

Medtem ko je Danfoss idejni pobudnik in partner hekatona Prihodnost dela, so svoje ekipe sodelavcev različnih profilov prispevala podjetja A1, Atlantic Grupa, Big Bang, Generali, Iskraemeco, Siemens in Steklarna Hrastnik. »V vsaki ekipi je sedem sodelavcev z različnih področij, torej ne le kadrovski strokovnjaki. K vsaki smo priključili po enega študenta kadrovske smeri. Da prispevajo svež in drugačen način razmišljanja in delovanja, smo nagovorili študente Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,« je pojasnila Petra Novak iz Competa.

Mateja Panjan: Res vznemirljivo!

»Sama sem izvedla in bila deležna že kar nekaj hekatonov. Prepričana sem, da delujejo v vseh panogah, potrebna pa je primerna pred-priprava in čim večja vključenost vseh sodelujočih,« poudarja Mateja Panjan iz Danfossa. »Deljenje dobrih praks med podjetji se mi zdi danes ključno za uspeh celotnega slovenskega poslovnega okolja. Ponosna sem, da smo v Danfossu pobudniki tovrstnega razmišljanja, ki bo še bolj povezalo zaposlene iz različnih podjetij! Skupni projekti, ki so rezultat več podjetij, kroženje zaposlenih med podjetij… tudi to je prihodnost. Res vznemirljivo!«

»Prihodnost se ustvarja danes. V A1 Slovenija želimo biti delodajalec prihodnosti z najboljšo izkušnjo zaposlenega in podjetje prihodnosti z najboljšo izkušnjo uporabnika. Competov hekaton nam bo odstrl nove tančice z vprašanja, kakšno vrednost bomo ponujali talentom, ki bodo ustvarjali najboljšo uporabniško izkušnjo prihodnosti. Deljenje izkušenj med podjetji pa je samo še dodatni motiv za udeležbo in korak, s katerim bomo skupaj razvili Slovenijo v digitalno igrišče prihodnosti za največje talente,« razmišlja Larisa Grizilo iz družbe A1.

V ospredju je uporabniška izkušnja

In kako se v A1 pripravljajo na prihodnost dela? »Danes je za telekomunikacijske operaterje uporabniška izkušnja vsaj tako pomembna kot hitrost omrežja. Uporabniki zadovoljstva ne povezujejo več s samo kakovostjo storitev, ampak z izkušnjo uporabe teh storitev. Prihajajoči tehnološki preobrat bo telekomunikacijske operaterje spremenil v pametne in odzivne ponudnike digitalnih storitev, ki bodo bolj personalizirane kot kadar koli doslej.

Skladno s tem se bo spremenila tudi narava dela v telekomunikacijskih podjetjih. V A1 zato digitaliziramo interne procese, razvijamo novo znamko zaposlovalca, spodbujamo in podpiramo razvoj kompetenc, gradimo na pozitivnih zgledih in predvsem zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje postavljamo v samo središče naše organizacijske kulture.«

Nič več samo vrtičkarstvo

»S hekatonom smo dosegli, da bodo podjetja skupaj iskala kadrovske rešitve in ne vsako posebej, kot se še vedno najpogosteje dogaja. Podjetja prihajajo z različnih področij dela, vsa pa imajo poleg izjemnih kadrovskih praks tudi velike kadrovske izzive, saj ustrezen kader zelo težko dobijo. Poleg tega je veliko neznank, kaj bo prinesla prihodnost, saj robotizacija, avtomatizacija in digitalizacija prinašajo povsem drugačne pogoje dela in zahteve za delo,« razmišlja Ana Gabršček iz Competa.

Ekipe bodo pri delu usmerjali tudi mentorji, ki so vsi uveljavljeni strokovnjaki na svojem področju, med drugimi so to Saša Mrak, Edita Krajnović, Tilen Travnik, Nastja Mulej, Peter Lund in Nataša Mithans. »Tovrstni hekaton bo lep indikator ostalim, da vsak od nas ve in lahko naredi le malo, vsi skupaj pa veliko. Sodeluje namreč sedem podjetij in v vsakem timu bo sedem strokovnjakov različnih področij. To nakazuje, da bo prihodnost interdisciplinarna. Ker pa vsak od nas lahko v globino obvlada le omejeno količino vsebin, bo ključno sodelovanje: skupno prispevanje vsakega udeleženca po svojih najboljših močeh po načelu dopolnjevanja. Ko bo vsak doprinašal svoj delček misli, informacij, idej, pogledov …, bo prišlo do odpiranja horizontov in kresanja idej. Najosnovnejša kreativnost se zgodi, ko dam jaz eno idejo tebi, ti pa meni. Po tem imava vsak po štiri ideje! Nobena stvar se ne multiplicira tako hitro!,« razmišlja Nastja Mulej.

Manj strahu pred avtomatizacijo in digitalizacijo

»Ko bosta sodelovanje in kreativnost postala del kreativne kulture vsakega podjetja, bo tudi manj strahu pred avtomatizacijo in digitalizacijo, ljudje pa bodo bolj opolnomočeni in zavzeti. Idealnega načina, kako to sistematizirati za vsa podjetja, ni, imajo pa dobra podjetja vsaka svoj način. Predvsem je pomembno, da zaposlenim omogočajo čim več povezovanja in čim manj birokracije, da se zmanjšata strah sovraštvo do sprememb in tistih, ki jih povzročajo, ter omogoči čim več usposabljanja s področij ustvarjalnega razmišljanja in sodelovalnega delovanja.« je prepričana Nastja Mulej.

Izmed vseh konkretnih rešitev bodo ob zaključku hekatona, ob katerem se obeta predavanje dr. Aleksandra Zadela, izbrali tri najboljše, podjetja pa bodo prejela tudi elektronsko brošuro z vsemi rešitvami. Competova ambicija ob tem pa je, da oblikujejo aktivno skupnost podjetij in strokovnjakov, ki jo zanima prihodnost dela in bo še naprej razmišljala in inovirala načine kadrovanja ter iskala poti in prakse za učinkovite odgovore na izzive prihodnosti. slo