Podjetje Competo, svetovalno podjetje, ki se ukvarja z iskanjem in selekcijo kadrov, ter svetovanjem in razvojem kadrovskih praks, 15. marca v sodelovanju z Danfossom pripravlja prvi HR hekaton. Na celodnevnem dogodku bodo zaposleni iz osmih podjetij skupaj s študenti kadrovskih smeri razmišljali o izzivih, ki jih prinaša prihodnost dela, ter predlagali konkretne rešitve. Ekipe bo najprej za čim bolj učinkovit kick off ogrel kadrovski futurolog in avtor knjige Transformational HR Perry Timms.

»Vse raziskave, naj gre za oxfordsko univerzo, McKinsey ali katero drugo, pravijo, da bi lahko zaradi avtomatizacije in digitalizacije že v naslednjih desetih letih izgubili od 50 do 60 odstotkov obstoječih delovnih mest. To je neizogibno, a ni slabo, saj bodo izginila dela, ki niso ravno v skladu z »duhom človekove rasti« – administracija, ponavljajoče se rutinsko delo in podobno. To je priložnost za preusmeritev delavcev in njihov večji učinek v zdravstvu, sociali, izobraževanju. Ljudje se bodo morali pripraviti na učenje novih veščin,« je britanski kadrovski strokovnjak med drugim povedal v intervju za Dnevnik oktobra lani.

Competov hekaton Prihodnost dela bo potekal v Danfossu, ki je tudi idejni pobudnik in partner projekta, svoje ekipe pa bodo prispevala podjetja Atlantic Grupa, Siemens, A1, Iskraemeco, Generali, Steklarna Hrastnik in Big Bang. »V vsaki od ekip je sedem sodelavcev z različnih področij, torej ne le kadrovski strokovnjaki. K vsaki ekipi pa smo priključili po enega študenta kadrovske smeri. Da prispevajo svež in drugačen način razmišljanja in delovanja, smo namreč nagovorili študente Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,« je pojasnila Petra Novak iz Competa.

»Veseli smo, da smo s hekatonom dosegli, da bodo podjetja skupaj iskala kadrovske rešitve in ne vsako posebej, kot se še vedno najpogosteje dogaja. Podjetja prihajajo z različnih področij dela, vsa pa imajo poleg izjemnih kadrovskih praks tudi velike kadrovske izzive, saj ustrezen kader zelo težko dobijo. Poleg tega je veliko neznank, kaj bo prinesla prihodnost, saj robotizacija, avtomatizacija in digitalizacija prinašajo povsem drugačne pogoje dela in zahteve za delo,« razmišlja Ana Gabršček iz Competa.

Ekipe bodo pri delu usmerjali tudi mentorji, ki so vsi uveljavljeni strokovnjaki na svojem področju, med drugimi so to Saša Mrak, Tilen Travnik, Nastja Mulej, Peter Lund in Nataša Mithans. Izmed vseh konkretnih rešitev bodo izbrali tri najboljše, Competova ambicija pa je, da oblikujejo aktivno skupnost podjetij in strokovnjakov, ki bodo skupaj iskali poti in prakse za učinkovite odgovore na izzive prihodnosti. jpš