Društvi sta v pismu Cerarju izpostavili, da se kljub večkratnim pobudam in predlogom za spremembe in nujno reševanje slovenskega zdravstvenega sistema ministrstvo za zdravje "na perečo problematiko" ne odziva, ampak s svojim ravnanji med drugim na področju kardiologije in srčne kirurgije v Sloveniji »povzroča veliko škodo srčnim bolnikom«.

V društvih so navedli, da se ministrstvo za zdravje ne odziva na njihove »utemeljene pripombe in predloge«, in pri tem izpostavili namero ministrstva, da vzpostavi četrti center za zdravljenje bolezni srca in ožilja v Splošni bolnišnici Celje. Ta je po mnenju društev slovenskemu zdravstvenemu sistemu popolnoma nepotreben, saj da za trenutne potrebe srčnih operacij več kot zadostujejo trije centri. Ti so Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, UKC Maribor in MC Medicor.

V društvih so ob tem opozorili na škodo, ki bi jo srčnim bolnikom povzročilo »drobljenje kardio vaskularne medicinske stroke v Sloveniji«, ter navedli tudi, da celjska bolnišnica nima ustreznih pogojev za delo srčne kirurgije.

Društvi sta pismo predsedniku vlade poslali »v imenu slovenske civilne družbe, slovenskih bolnikov in v imenu vseh tistih, ki menijo, da je treba v Sloveniji takoj zaustaviti škodljivi tok, ki razkraja zdravstvo in ga vodi v propad«, hkrati pa sta pismo v vednost posredovali tudi drugim predstavnikom države in institucij. V pismu sta izpostavili tudi težave otroške srčne kirurgije in problematiko čakalnih dob.