EOS – tišji od hladilnika

Nova družina geotermalnih toplotnih črpalk WPG-07(21)-(K)2 HT je primerna tako za novogradnje kot za starejše objekte ter tako za talno kot tudi za radiatorsko ogrevanje. Na voljo sta različici z integriranim 200 l zalogovnikom (s kapaciteto 250 l uporabne vode) za enostavne zgradbe ali pa brez zalogovnika za bolj kompleksne ogrevalne sisteme. Nova družina toplotnih črpalk z integriranim zalogovnikom poskrbi za izjemno varčno pripravo tople sanitarne vode skozi vse leto, medtem ko se prostori pozimi ogrevajo, poleti pa ohlajajo (opcijsko).

Za vgradnjo dovolj že en kvadratni meter prostora

Nova elegantna oblika toplotne črpalke je izredno kompaktna, vse je v eni notranji enoti (zunanje enote ni), za vgradnjo pa je dovolj že 1 m2 prostora, kar pomeni, da kurilnica ni več potrebna. Poleg kompaktnosti, neslišnosti in okolju prijaznega delovanja novo toplotno črpalko odlikuje tudi izredna učinkovitost – sezonsko grelno število SCOP do 6,0 (pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem klimatskem področju), kar omogoča zelo nizke obratovalne stroške in do 80 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja.

Geotermalna toplotna črpalka voda/voda ali zemlja/voda

Pri geotermalnih toplotnih črpalkah izbirate med dvema viroma toplotne energije, in sicer podtalno vodo ali zemljo. Katerega izbrati? Gledano z energetskega stališča je to seveda najprej podtalnica, če je na voljo v zadostni količini in kakovosti, saj je njena povprečna letna temperatura okoli +10 °C. S takšnimi sistemi dosegamo grelna števila krepko nad 5 in s tem največji prihranek. Če ni podtalnice in je na voljo dovolj velika prosta površina zemlje, lahko črpamo energijo prek horizontalnega zemeljskega kolektorja ali pa prek vertikalne sonde. Priporočljiva je vertikalna geosonda, ki dejansko predstavlja rešitev za vsakogar.

Geotermalna energija ima veliko prednosti. Pri obratovanju so precej nižji stroški od drugih sistemov in pri ogrevanju lahko prihranite do 80 odstotkov. Geotermalna toplotna črpalka uporablja čiste, obnovljive vire energije brez emisij ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in drugih toplogrednih plinov. Prav tako ne obstajajo nobeni pomisleki o varnosti in kakovosti zraka v zvezi z izgorevanjem v notranjosti hiše. Izpostaviti je treba tudi višino subvencije Eko sklada za geotermalne toplotne črpalke Kronoterm. Ta je precej višja kot za toplotne črpalke zrak/voda in tako postane končna investicija v Geos pravzaprav podobna investiciji v toplotno črpalko zrak/voda.

Višje subvencije Eko sklada

Eko sklad spodbuja naložbe v stavbah z višjimi subvencijami za ogrevalne toplotne črpalke. Z nakupom geotermalne toplotne črpalke zdaj prihranite dvojno – s pridobitvijo višje subvencije Eko sklada in s prihranki pri stroških ogrevanja kar do 80 odstotkov. Na seznamu toplotnih črpalk s subvencijo Eko sklada so seveda tudi Kronotermove toplotne črpalke. Za geotermalno toplotno črpalko lahko prejmete tudi do 50 odstotkov investicije oziroma največ 5000 evrov za zamenjavo obstoječega sistema v občinah na degradiranih območjih (mestne občine Kranj, Maribor, Hrastnik, Zagorje …). Nekatere občine temu dodajo še občinsko subvencijo in tako je možna še višja skupna subvencija.

Več na www.kronoterm.com