zahvaljujem se vam, ker ste naložili vaši službi za komuniciranje, da mi odgovori na moja vprašanja glede TV-oddaje Pričevalci, ki sem vam jih zastavil v javnem pismu, objavljenem v rubriki Mnenja v časopisu Dnevnik 14. februarja 2018. Ker pa odgovora iz meni neznanih razlogov niste objavili javno, ga v nadaljevanju bralcem predstavljam jaz.

»Pričevalci so dokumentarno-pogovorna memoarska oddaja, ki nastaja v uredništvu dokumentarnih filmov UPE KUP, katere urednik in avtor je Jože Možina. V letu 2017 je v skladu s programsko-produkcijskim načrtom, ki ga je potrdil programski svet RTV SLO, nastalo 29 oddaj, od tega je bilo 22 oddaj premierno predvajanih. Produkcijska polna cena za 29 realiziranih oddaj je znašala 78.495 evrov (47.000 evrov notranjih in 31.000 evrov zunanjih stroškov). Strošek produkcije oddajo Pričevalci umešča med cenejše oddaje javne televizije.

Povprečna gledanost predvajanih oddaj pa je bila 1,2 odstotka (vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta) in ima kljub pozni uri predvajanja občudovanja vreden krog gledalcev, prav tako beleži v primerjavi s preostalimi oddajami veliko število ogledov.

Oddaja odkriva manj znana ali zamolčana dejstva o polpretekli zgodovini, ki temeljijo na osebnih izkušnjah posameznikov, in dopolnjuje širok spekter ponudbe javne televizije, ki je po letu 1990 tudi formalno zavezana najširšemu krogu gledalcev.

Odzivi na oddajo so različni in skladni z razdvojenostjo slovenske družbe v odnosu do tega obdobja zgodovine, in sicer od kritik pa do iskrenih pohval. V programsko-produkcijskem načrtu 2018 je načrtovanih 25 oddaj iz serije Pričevalci.«

V kolikor so navedena programska merila odločilna pri presoji, kakšne oddaje naj RTV Slovenija kot javni zavod producira in jih predvaja, predlagam strokovnim službam, naj programskemu svetu predložijo projekt TV-serij o kraji, prodaji in preprodaji orožja iz časa osamosvojitvenega obdobja, kar je javnosti poznano kot »orožarska afera«. Verjemite, da je zagotovljena najmanj takšna gledanost, kot jo omenjate za oddajo Pričevalci. Edina razlika bo v tem, da bo nekoliko drugačna struktura gledalcev, in snemalna ekipa z avtorjem na čelu ne bo deležna svečanih sprejemov in pogostitev nastopajočih in organizacij, ki podpirajo produkcijo take oddaje. Razumljivo, nalogo bi morali zaupati drugemu avtorju, ker avtor Pričevalcev za realizacijo takšne oddaje nima potrebnih »kvalifikacij«.

Najmanj tako dobro gledana bi bila oddaja o izbrisanih, ki bi jo lahko izdelali ob minimalnih stroških in bi se finančni učinek še povečal, saj bi jo lahko za veliko denarja prodali državam na Balkanu, pa še v Nemčiji in Avstriji bi bilo veliko zanimanja zanjo. Ker gre tudi pri teh oddajah za manj znana in zamolčana dejstva, se programsko povsem ujemajo z vašo utemeljitvijo predvajanja oddaje Pričevalci. Zato menim, da je moj predlog legitimen in bi ga »ta pravi« programski svet gotovo sprejel.

Jožef Martini, Ljubljana