Eden največkrat ovadenih županov Franc Škufca je imel v sredo spet neprijeten »obisk«. Zjutraj so na vrata žužemberške občine potrkali novomeški kriminalisti. Škufca o preiskavi ni želel govoriti, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi kriminalisti preiskovali domnevno sporne prevoze šolskih otrok, za katere je bilo na javnem razpisu izbrano zdaj že bivše županovo podjetje FS prevozi. Župan ga je leta 2006 prodal, v njem pa zdaj opravlja delo komercialista.

Po besedah Alenke Drenik, tiskovne predstavnice policijske uprave Novo mesto, so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov. »Njihove aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov v zvezi s sumi storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.« Kot dodaja Drenikova, so bile povod za preiskavo prijave, iz katerih izhaja sum o nepravilnostih v poslovanju gospodarske družbe.

Več kot 35 ovadb

Šolski prevozi so sicer že dolga leta na tapeti žužemberške javnosti, predvsem županove opozicije, ki mu temeljito gleda pod prste. Zato ni čudno, da je Škufca, ki mu teče že peti županski mandat, eden največkrat ovadenih županov, sam je naštel že več kot 35 ovadb. »Sedemkrat ali osemkrat sem se sicer znašel tudi na sodišču, vendar prav nikoli nisem bil pravnomočno obsojen,« pravi Škufca. Zaradi prevozov je na zatožno klop sedel že leta 2015. Šlo je za obdobje 2000–2004, ko je bil Škufca še direktor svojega podjetja. Občina je takrat podpisala pogodbo z županovim podjetjem za prevoze šolarjev, vendar brez javnega naročila. Maja 2015 mu je novomeško sodišče izreklo pogojno kazen eno leto zapora s preizkusno dobo treh let zaradi zlorabe uradnega položaja ali pravic, a ga je višje sodišče leto kasneje oprostilo. Zadnje čase žužemberško javnost razburja predvsem lanski razpis za izbiro izvajalca prevozov šolskih otrok. Občina je razpis objavila trikrat in na koncu (spet) izbrala podjetje FS prevozi.

Na prvi razpis februarja lani so se prijavili trije ponudniki. Občina je kljub temu, da ni ponudila najnižje cene, izbrala družbo FS prevozi, sledil je zahtevek za revizijo s strani neizbranega ponudnika oziroma skupine štirih izvajalcev, ki po mnenju občine ni zadostila referenčnemu pogoju, po katerem naj bi v zadnjih treh šolskih letih izvajala dnevne prevoze otrok v vrednosti najmanj 200.000 evrov. Revizijska komisija je izbiro ponudnika razveljavila z argumentom, da občina kot naročnik ni dovolj jasno zapisala referenčnega pogoja.

Revizijo zahtevalo ministrstvo

V ponovljenem razpisu je nato občina referenčni pogoj povečala na 250.000 evrov. Spet so se pojavili očitki, da v ospredje postavlja bivše županovo podjetje, ki se je edino prijavilo. Tokrat je zahtevek za revizijo vložilo kar ministrstvo za javno upravo, potem ko ga je na domnevne sporne prakse občine opozoril eden od ponudnikov prevozov. Po mnenju revizijske komisije postopek ni bil pravilno izpeljan, saj je naročnik prehitro odprl ponudbe, in je razpis razveljavila, novembra je sledil še tretji poskus. Na razpis je spet prispela le ponudba FS prevozov, decembra je občina z njimi podpisala pogodbo za štiri leta v vrednosti 1,15 milijona evrov.