Kar enajst let je že minilo od prvih dogovorov in sporazumov o gradnji suhokranjskega vodovoda. In še tri leta bodo potrebna, da bo 31,6 milijona evrov (brez DDV) vreden projekt, ki zadeva 11.231 prebivalcev v petih občinah, končan. Zdrava pitna voda bo prvič napeljana do 834 prebivalcev, večinoma v nosilni občini Žužemberk, ki prispeva tudi največji delež, več kot 16 milijonov evrov.

V občini je brez zagotovljene pitne vode iz javnega omrežja še petina oziroma okrog tisoč prebivalcev. Tri četrtine denarja za projekt zagotavljata Evropa in država, preostalo občine same. Gradbena dela naj bi bila končana do konca leta 2018, v letu 2019 pa zgrajeni še vsi priključki, sekundarni odcepi za zaselke, ki niso del projekta, ter pridobljena uporabna dovoljenja in preostala dokumentacija.

Občine začele graditi z lastnimi sredstvi

V občinah Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Dobrepolje so prva dela začeli v letu 2014, v Kočevju nekoliko pozneje. Ker do podpisa pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom za okolje in prostor ni in ni prišlo, so se občine odločile začeti dela na lastne stroške. Pogodba je bila podpisana šele julija letos, ko je bilo izvedenih že za približno 2,6 milijona evrov del.

Župan Žužemberka Franc Škufca predvideva, da bodo v dveh tednih občine že lahko vložile prve zahtevke za povračilo denarja. »Predvidevamo, da bi prva sredstva lahko dobili povrnjena v drugi polovici oktobra, sledijo še zahtevki za leti 2015 in 2016. Povrnjeni bodo vsi upravičeni stroški do 85 odstotkov neto vrednosti. Ta denar bo namenjen izključno za gradnjo vodovodnega sistema, vodohranov, črpališč, pridobivanje preostale dokumentacije.« Med drugim bodo v žužemberški občini, kjer se s pitno vodo oskrbujejo iz zajetja Globoko – Globočec, ki je v občini Ivančna Gorica, pridobili 40 kilometrov novih cevovodov in hidravlično izboljšavo v 24 kilometrih obstoječega vodovoda.

Izguba vode bo bistveno manjša

Tudi v občini Dolenjske Toplice so že pred desetletjem opazili potrebo po zgraditvi vodovoda, kako krvavo ga potrebujejo, pa se je pokazalo pred tremi leti, ko se je zamašila njihova edina vrtina. V vodovodni sistem bo po novem vključen še vodni vir v Starih Žagah, opravljena bo hidravlična izboljšava celotnega sistema. »Izguba vode bo bistveno manjša, pa tudi oskrba z zdravo, čisto pitno vodo bo nemotena. Na vseh primarnih delih vodovoda bomo odpravili azbestne cevi, po vseh vaseh bodo imeli zagotovljeno tudi požarno vodo,« je dejal župan Mirne Peči Andrej Kastelic.

Na območju Kočevja bodo zgradili dva nova odseka vodovodov, ki bosta povezana z regionalnim vodovodom Kočevje–Ribnica, projekt pa je izredno pomemben tudi za občino Dobrepolje, v kateri se na južnem območju priključujejo na vodni vir občine Kočevje, višji del pa se bo oskrboval iz vodnega vira Rob v občini Velike Lašče.

Razhajanja in politiko dali na stran

Mirnopeški župan Kastelic izpostavlja predvsem pomen sodelovanja več občin. »Vsi smoimeli enak interes, to je oskrbo s pitno vodo. Ko smo se v teh letih pogovarjali o pitni vodi, smo se pogosto dolgo v noč pogovarjali tudi o drugih težavah, ki tarejo naše ljudi, in smo dejansko razmišljali o tistem, kar je za neki kraj pomembno. To je dobra popotnica tudi za sodelovanje v prihodnje, na ravni občin, regij in še kje.«

Po Kasteličevih besedah so recept za sodelovanje odprti, pošteni pogovori brez fig v žepu. Kot dodaja župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič, so župani preprosto »pozabili na morebitne nekdanje spore ali razhajanja ter na politično različnost. Pred očmi smo imeli samo en cilj: priti do dokumentacije, sredstev in zgraditi zelo kakovosten vodovod za občane.«