Avtomobilov, ki jih bodo na Bledu vozniki pustili na mestih, ki niso namenjena parkiranju, morda ne bo več tam, ko se bodo odločili za vrnitev. Na občini so se namreč odločili, da prekrškarjem ne bodo le naložili globe za napačno parkiranje, pač pa bo tako parkirana vozila odvažal pajek. Njegovo uvedbo so občinski svetniki omogočili na četrtkovi seji občinskega sveta. »To bo že v letošnjem letu eden izmed ukrepov občine Bled, ki bodo pripomogli k večjemu prometnemu redu v mestu,« zatrjujejo v Turizmu Bled.

Po avtomobil s polno denarnico

V letošnjem proračunu je za občasno uvedbo pajka po besedah direktorja občinske uprave Matjaža Berčona rezerviranih 15.000 evrov. Ne gre pa za samovoljno odločitev občine, temveč za enega od ukrepov, ki so ga predlagali in se o njem dogovorili na razširjeni seji sveta zavoda za turizem, kjer so posameznim deležnikom v občini naložili oziroma priporočili nekatere ukrepe. Pravilnik, ki je podlaga za uvedbo pajka, sicer določa podrobnejše postopke, cene, stroške in druge pogoje, povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil. Kot je zapisano v pravilniku, bo strošek za odstranitev vozila 100 evrov, vsak dan njegove hrambe pa bo stal dodatnih pet evrov, pri čemer hrambe ne bodo zaračunali za tisti dan, ko bodo vozilo odstranili.

Odstranjevanje pa, kot piše v pravilniku, ne bo doletelo zgolj osebnih vozil, pač pa tudi avtobuse, avtodome, tovorna in druga vozila, ki jih ni mogoče odstraniti s pajkom. Višino stroškov njihove odstranitve bodo zaračunali po dejanskih stroških, kot jih bo odmeril izvajalec odstranjevanja. pe